Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLETİŞİM BECERİLERİ VE SUNUM TEKNİKLERİ 1+2 2 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Tuba KALÇIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Tuba KALÇIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı; o¨gˆrencilerin iletis¸imsel becerilerini gelis¸tirmek, gu¨zel konus¸ma sanatı (retorik) ve etkili sunum tekniklerini kavratmak ve o¨gˆrencileri bas¸arılı bir sunum yapma konusunda bilinc¸lendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giris¸,I·letis¸im kavramı ve temel o¨gˆeleri,Etkili Sunumun tarihsel o¨nemi,Etkili Sunum kavramı ve temel biles¸enleri,Hafta-I·letis¸imde sunumun etkililigˆini artıran arac¸lar,Yazılı iletis¸imde etkili sunum yo¨ntemleri,Go¨rsel iletis¸imde etkili sunum yo¨ntemleri,So¨zel iletis¸imde etkili sunum yo¨ntemleri,Etkili iletis¸im ve ikna,Kurumsal iletis¸imde etkili iletis¸imin o¨nemi,Kurumsal liderlikte etkili sunumun o¨nemi,O¨gˆrenci sunumları,O¨gˆrenci sunumları,Ders tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
I·letis¸imle ilgili temel kavramlara hakim olur. Etkili sunum ve teknikleri ile ilgili kavramları tanımlayabilir. I·letis¸im kavramı ile etkili sunum ve teknikleri arasında bagˆlantı kurabilir. I·letis¸im ve etkili sunum konusunda bilinc¸lenerek kendini ifade edebilir. I·letis¸im alanına hakim olarak kavramları etkili sunum teknikleri kullanarak yorumlayabilir. Gec¸mis¸ten gu¨nu¨mu¨ze sunum tekniklerine dair bilgi sahibi olur ve farklılıkları ve benzerlikleri tespit edebilir. 1, 10, 12, 14, 16, 3 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giris¸
2 I·letis¸im kavramı ve temel o¨gˆeleri
3 Etkili Sunumun tarihsel o¨nemi
4 Etkili Sunum kavramı ve temel biles¸enleri
5 Hafta-I·letis¸imde sunumun etkililigˆini artıran arac¸lar
6 Yazılı iletis¸imde etkili sunum yo¨ntemleri
7 Go¨rsel iletis¸imde etkili sunum yo¨ntemleri
8 So¨zel iletis¸imde etkili sunum yo¨ntemleri
9 Etkili iletis¸im ve ikna
10 Kurumsal iletis¸imde etkili iletis¸imin o¨nemi
11 Kurumsal liderlikte etkili sunumun o¨nemi
12 O¨gˆrenci sunumları
13 O¨gˆrenci sunumları
14 Ders tekrarı
Kaynaklar
Prof. Dr. Demet Gu¨ru¨z, Dr. Ays¸en Temel Egˆinli, Etkili Sunum Teknikleri,:Detay Yayıncılık, 2010. Kaynaklar Feride Akım, Halkla I·lis¸kilerde Etkili Konus¸ma ve Sunum Teknikleri: Derin Yayınları, 2014. Aristoteles, Retorik, I·stanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 5 70
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 23 1 23
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu