Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Selman KARAKUL
Dersi Verenler Doç.Dr. Selman KARAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kitle iletişim hukukunun temel kurallarını öğretmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Kitle iletişim hukukuna ilişkin kurallara giriş ,Kitle iletişim hukukunun genel ilkeleri ,Kitle iletişim hukukunun temel kavramları ,Kitle iletişim hukukunun dalları ,Basın hukukuna ilişkin temel terimler,Basın hukukunun genel ilkeleri ,Süreli yayınlara ilişkin hukuki sorumluluk ,Radyo ve televizyon yayıncılığına ilişkin temel hukuki terimler ,Radyo ve televizyon yayıncılığı faaliyetlerini düzenleyen hukuki kurallar ,Radyo ve televizyon yayıncılığının hukuki ilkeleri ,Radyo/televizyon yayın izni ,Ticari amaçlı radyo ve televizyon yayınları,Radyo ve televizyon yayınlarının denetlenmesi ,Radyo ve televizyon programlarının hukuki sorumluluğu ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci 1, 2
1. iletişim sektörüne ilişkin hukuki terimleri kullanabilecektir. 1, 12, 14 A
1.1. genel hukuki terimleri kitle iletişim hukuku bağlamında kullanabilecektir. 1, 12, 14, 18 A
1.2. kitle iletişim sektörüne özel hukuki kavramları doğru kullanabilecektir. 1, 10, 12 A
2. kitle iletişim sektörüne ilişkin kanunları bilecektir. 1, 12, 14 A
3. kitle iletişim sektöründeki faaliyetleri düzenleyen temel hukuk kurallarını bilecektir. 1, 12, 18 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kitle iletişim hukukuna ilişkin kurallara giriş
2 Kitle iletişim hukukunun genel ilkeleri
3 Kitle iletişim hukukunun temel kavramları
4 Kitle iletişim hukukunun dalları
5 Basın hukukuna ilişkin temel terimler
6 Basın hukukunun genel ilkeleri
7 Süreli yayınlara ilişkin hukuki sorumluluk
8 Radyo ve televizyon yayıncılığına ilişkin temel hukuki terimler
9 Radyo ve televizyon yayıncılığı faaliyetlerini düzenleyen hukuki kurallar
10 Radyo ve televizyon yayıncılığının hukuki ilkeleri
11 Radyo/televizyon yayın izni
12 Ticari amaçlı radyo ve televizyon yayınları
13 Radyo ve televizyon yayınlarının denetlenmesi
14 Radyo ve televizyon programlarının hukuki sorumluluğu
Kaynaklar
Nusret İlker ÇOLAK, Kitle İletişim Hukuku, İstanbul 2013.
A. Coşkun ONGUN, Yargı Kararları Işığında Medya Hukuku, İstanbul 2010. Kayıhan İÇEL, Kitle İletişim Hukuku, 11. Baskı, İstanbul 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 25 100
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu