Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FOTOĞRAF VE GÖRSEL İLETİŞİM 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Tuba KALÇIK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selçuk Uğur ÇOBANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fotoğrafın bulunma sürecinden bugüne, fotoğraf sanatının geçirdiği tüm süreçleri öğrencinin öğrenmesini sağlamak; öğrencinin edindiği temel fotoğraf teknik ve teorik bilgilenmelerini bir iletişim nesnesi olan fotoğraf düzlemine taşıyarak çalışmalar yapması hedeflenir. Görsel iletişim tarafında ise fotoğrafın insan bilim, toplum bilim, psikanaliz ve biçem bilim ile bağını kurar ve bu doğrultudaki düşünceler temelinde fotoğrafın "mesaj/üst dil" boyutunu sorgulaması sağlanır. Derste Öğrenciler bir dönemde 3 ayrı konudan oluşan proje hazırlarlar
Dersin İçeriği Bu ders; Fotoğrafın yapısal öğelerinin 12 başlık halinde örnek fotoğraflar ile tanımlanması. ,Fotoğrafta Kompozisyon; Altın Kural ve Çizgiler’in örnek fotoğraflar ile açıklanması.,Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi.,Fotoğrafta Perspektif konusunun görsel örneklerle anlatılması,Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi,Fotoğrafta Hız ve Hareket İzlenimi konusu; Hareketli konuların net saptanabilmesi. Fotoğrafa özgü net ve netsizliğin fotoğrafik ,Fotoğrafta Bütünlük konusu; bütünlüğün bozulma türleri. Fotoğrafta Denge; dengeli kompozisyon ile fotoğraf oluşturulması anlatımı. Fotoğrafta Doğrultular ve Yönler ile olan ilişkisi.,Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi,Stüdyo’da görsel iletişim fikirleri ile kurumsal ürün fotoğrafı çekimi.,Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi,Görsel iletişim fikirleri ile Açık / Kapalı kurumsal mekan fotoğrafı çekimi,Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi,Stüdyo / Açık mekanda görsel iletişim fikirleri ile kurumsal portre / portre fotoğrafı çekimi,Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. Portfolyo / Proje teslimi nasıl olmalıdır? Fotoğrafçı - PR Ajansları ilişkileri. Fotoğrafçı - Grafik Tasarımcı İlişkileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
3 C, D, F
Öğretim Yöntemleri: 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fotoğrafın yapısal öğelerinin 12 başlık halinde örnek fotoğraflar ile tanımlanması.
2 Fotoğrafta Kompozisyon; Altın Kural ve Çizgiler’in örnek fotoğraflar ile açıklanması.
3 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi.
4 Fotoğrafta Perspektif konusunun görsel örneklerle anlatılması
5 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi
6 Fotoğrafta Hız ve Hareket İzlenimi konusu; Hareketli konuların net saptanabilmesi. Fotoğrafa özgü net ve netsizliğin fotoğrafik
7 Fotoğrafta Bütünlük konusu; bütünlüğün bozulma türleri. Fotoğrafta Denge; dengeli kompozisyon ile fotoğraf oluşturulması anlatımı. Fotoğrafta Doğrultular ve Yönler ile olan ilişkisi.
8 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi
9 Stüdyo’da görsel iletişim fikirleri ile kurumsal ürün fotoğrafı çekimi.
10 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi
11 Görsel iletişim fikirleri ile Açık / Kapalı kurumsal mekan fotoğrafı çekimi
12 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi
13 Stüdyo / Açık mekanda görsel iletişim fikirleri ile kurumsal portre / portre fotoğrafı çekimi
14 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. Portfolyo / Proje teslimi nasıl olmalıdır? Fotoğrafçı - PR Ajansları ilişkileri. Fotoğrafçı - Grafik Tasarımcı İlişkileri
Kaynaklar
1.Victor Burgin - Fotoğrafı Düşünmek; Espas Kuram Sanat Yayınları 2. Steven Heller - Fotoğrafçının Eğitimi; Espas Kuram Sanat Yayınları 3. David Bate - Fotoğraf Anahtar Kavramlar; De Ki Yayınları 4. Walter Benjamin - Fotoğrafın Kısa Tarihçesi, YGS Yayınları 5. Maria Short - Yaratıcı Fotoğrafçılıkta Bağlam ve Anlatı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 1 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 12 12
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 1 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 145
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu