Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KURGU UYGULAMALARI II 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Zafer TOPALOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin temel kurgu prensiplerini kavramasını ve kurgu programını, tüm avantajlarıyla, pratikte kullanabilmesini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Premiere'de proje açma, proje ayarlarının detaylı incelenmesi, Premiere ara yüzünü, pencere ve segmentleri tanıma,Ediusta timeline üzerindeki segment ve ikonların işlevleri, timeline çalışma alanını tanıma. Bin (gallery), effect, sequence marker, source browser panellerin çalışma teknikleri.,Ediusa görüntü ve ses alma. Timeline üzerinde çalışma; görüntü geçiş efectlerini tanıma, ses kanaları arası geçiş sağlama, mark in, mark out, ön izleme gibi timlinenın sunduğu tüm seçeneklerin kullanımı,Layout kullanımı ; resim ebatlandırma, resme hareket verme. Video hız ayarları, gerekleri ve kullanım amaçları,Video efectlerinin kullanımı; color correction, blur kullanımı,Video efect filtlerinin kullanımı ve video format seçenekleri,Proje seçim ve uygulama ( belgesel, röportaj, müzik klip, haber vb konu seçimi ve uygulama çalışması),Ses kanallarının kullanımı; müzik looplama, waweform takip, ses seviyesi belirleme ölçümleri, ses filtreleri.Proje sunum ve değerlendirme,Programın yazı yazma alternatiflerini kullanma, yazıya hareket ve biçim verme ve kj hazırlama ,Croma key kullanma ve arka plan çalışması,Haber kurgu çalışması,Çoklu sayıda layerla çalışma (multicam), senkron sağlama.,Export seçenekleri ve video formatları ve farklı formatlarda görüntü çıktısının alınması. ,Bitirme Projesi ve genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kurgunun temel kavramlarını tanımlayabilir. 10, 14, 17, 2, 3 A
2. Bir sayısal kurgu programını temel düzeyde kullanabilir. 12, 14
3. Kurguya ilişkin temel kuramları örneklerle açıklayabilir. 14, 17, 18
4. Filmin içeriği ile kurgu dili arasındaki bağlantıyı çözebilir. 12, 14, 15, 5
5. Bir filmin kurgu yaklaşımını belirleyebilir. 10, 3, 5, 9
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Premiere'de proje açma, proje ayarlarının detaylı incelenmesi, Premiere ara yüzünü, pencere ve segmentleri tanıma
2 Ediusta timeline üzerindeki segment ve ikonların işlevleri, timeline çalışma alanını tanıma. Bin (gallery), effect, sequence marker, source browser panellerin çalışma teknikleri.
3 Ediusa görüntü ve ses alma. Timeline üzerinde çalışma; görüntü geçiş efectlerini tanıma, ses kanaları arası geçiş sağlama, mark in, mark out, ön izleme gibi timlinenın sunduğu tüm seçeneklerin kullanımı
4 Layout kullanımı ; resim ebatlandırma, resme hareket verme. Video hız ayarları, gerekleri ve kullanım amaçları
5 Video efectlerinin kullanımı; color correction, blur kullanımı
6 Video efect filtlerinin kullanımı ve video format seçenekleri
7 Proje seçim ve uygulama ( belgesel, röportaj, müzik klip, haber vb konu seçimi ve uygulama çalışması)
8 Ses kanallarının kullanımı; müzik looplama, waweform takip, ses seviyesi belirleme ölçümleri, ses filtreleri.Proje sunum ve değerlendirme
9 Programın yazı yazma alternatiflerini kullanma, yazıya hareket ve biçim verme ve kj hazırlama
10 Croma key kullanma ve arka plan çalışması
11 Haber kurgu çalışması
12 Çoklu sayıda layerla çalışma (multicam), senkron sağlama.
13 Export seçenekleri ve video formatları ve farklı formatlarda görüntü çıktısının alınması.
14 Bitirme Projesi ve genel değerlendirme
Kaynaklar
1- In The Blink of an Eye (Walter Murch) 2- The Fundamentals of Film Making (Jane Barnwel) 3- Bir Film Çekmek – Mehmet Arslan

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 2 6
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 6
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu