Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİJİTAL REKLAMCILIK 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersi Verenler Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencinin; dijital reklamcılık süreçleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyal Medya Reklamcılığı,Yeni İletişim Teknolojileri ve Reklamcılık İlişkisi,Dijital Reklamcılık ve Özellikleri,Dijital Reklam Modelleri,Dijital Reklam Stratejileri,Dijital Reklamcılıkta Yaratıcı Süreç,Dijital Medya Planlama ve Satın alma,Mobil Reklamcılık-Gerçek Zamanlı Pazarlama,Arama Motoru Pazarlaması (SEM)-Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)-Arama Motoru Reklamcılığı (SEA),Sosyal Medya Reklamcılığı,Dijital Reklamcılıkta Etik,Alternatif Dijital Pazarlama örnekleri,Dijital Reklam Örnekleri,Proje Sunumları,Proje Sunumları-Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Dijital reklamcılığın işlevlerini açıklayabilecektir. 1, 12, 2, 4 A, D
2. Dijital reklamcılık modellerini tanımlayabilecektir 1, 2, 3, 4 A
3. Dijital reklamcılık stratejilerini planlayabilecektir. 1, 9 A
4. Dijital reklam kampanyalarının yaratıvı sürecini organize edebilecektir 1, 12, 14, 2, 3, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Sosyal Medya Reklamcılığı
1 Yeni İletişim Teknolojileri ve Reklamcılık İlişkisi
2 Dijital Reklamcılık ve Özellikleri
3 Dijital Reklam Modelleri
4 Dijital Reklam Stratejileri
5 Dijital Reklamcılıkta Yaratıcı Süreç
6 Dijital Medya Planlama ve Satın alma
7 Mobil Reklamcılık-Gerçek Zamanlı Pazarlama
8 Arama Motoru Pazarlaması (SEM)-Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)-Arama Motoru Reklamcılığı (SEA)
9 Sosyal Medya Reklamcılığı
10 Dijital Reklamcılıkta Etik
11 Alternatif Dijital Pazarlama örnekleri
12 Dijital Reklam Örnekleri
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları-Genel Değerlendirme
Kaynaklar
1- S. Uğurlu, Yeni Medya’da Stratejik İletişim, Beta Yay., İstanbul, 2017. 2.R. Uzun, İletişim Etiği, Dipnot, Ankara, 2011. 3. P. Kotler, Pazarlama 3.0. SinpasYayın.İstanbul, 2010. 4. S. Kingsnorth, Dijital Pazarlama Stratejisi, Nobel, 2017 4- F. V. Dyck, Yeni Nesil Reklamcılık, The Kitap, İstanbul, 2014.
Ders notu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 20 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 8 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu