Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Koktay Irmak KÖSEOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye halkla ilişkiler alanında ayrıntılı bir yazım bilgisi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş ve kursa genel bakış. Halkla ilişkiler yazımı ve yazarlığı,Halkla ilişkiler ve yazar: tanım ve roller,Yazım süreci,Geleneksel medya ve sosyal medya için yazma,Haber bültenleri,Seçilmiş topluluklar için yazma; notlar, mektuplar, raporlar ve teklifler,Misafir konuşmacı,Ara sınav ya da bir proje,Reklam metni, haber bülteni, broşür, dergi için yazı yazmak Sınav veya ev ödevi,Efektif konuşmalar ve sunumlar,Kriz iletişimi Ev ödevi,Yeni Medya, web siteleri Bir sınav veya ev ödevi,Öğrenci sunumları,Öğrenci sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Halkla ilişkiler yazarlığının ne olduğunu ve çeşitli organizasyonel bağlamlarda ne yaptığı tanımlanır. 1, 12 A
2. Halkla ilişkiler yazısının unsurlarını öğrenilir. 1, 12 A
3. Zaman kısıtlamaları altında nasıl yazılacağına ve düzenleneceğine dair güçlü bir fikir edinilir. 1, 12, 4 A, D
4. Çeşitli kitlelere, ortamlara ve gruplara yönelik formatta doğru ve anlaşılır yazın. 1, 12, 3, 4 A, D
5. İkna edici metin yazın 1, 12, 3, 4 A, D
6. Basın bülteni yazın. 1, 12, 3, 4 A, D
7. Seçili hedef için yazın: e-posta, notlar, mektuplar, raporlar ve teklifler. 1, 12, 3, 4 A, D
8. Bülten ve broşürlerde nelerin işe yaradığını öğrenin. 1, 12, 3, 4 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve kursa genel bakış. Halkla ilişkiler yazımı ve yazarlığı
2 Halkla ilişkiler ve yazar: tanım ve roller Public Relations Writing Form & Style: Part 1, Pages: 1-57 Public Relations Writing Strategies and Structure: Sayfa:2-4,10
3 Yazım süreci Becoming a Public Relations Writer, Sayfa: 61-92 Public Relations Writing Form & Style, Sayfa: 59-147
4 Geleneksel medya ve sosyal medya için yazma Public Relations Writing Form & Style: Sayfa: 149-18
5 Haber bültenleri OkumaBecoming a Public Relations Writer Sayfa: 122-186 Effective Writing Skills for Public Relations: Sayfa: 99-123 The PR Style Guide Third Edition Sayfa: 137-147
6 Seçilmiş topluluklar için yazma; notlar, mektuplar, raporlar ve teklifler Public Relations Writing Form & Style: Sayfa: 212-263
7 Misafir konuşmacı
8 Ara sınav ya da bir proje
9 Reklam metni, haber bülteni, broşür, dergi için yazı yazmak Sınav veya ev ödevi Public Relations Writing Form & Style: Sayfa: 264-349
10 Efektif konuşmalar ve sunumlar Public Relations Writing Form & Style: Sayfa: 350-367 Becoming a Public Relations Writer Sayfa: 346-366
11 Kriz iletişimi Ev ödevi Public Relations Writing Form & Style: Sayfa: 370-386
12 Yeni Medya, web siteleri Bir sınav veya ev ödevi The PR Style Guide Third Edition Sayfa: 102-112, 193-203 Effective Writing Skills for Public Relations: Sayfa: 184-204
13 Öğrenci sunumları Öğrenciler haber bültenleri hakkında sunumlar yapacaklar. Haber bültenleri, seçilen bir konuya göre belirli bir sektör ve markalar hakkında olacaktır. Öğrenciler bir lansman, birleşmeler ve devralmalar, sosyal sorumluluk, etkinlik yönetimi, kriz yönetimi vb. hakkında yazabilirler.
14 Öğrenci sunumları Öğrenciler haber bültenleri hakkında sunumlar yapacaklar. Haber bültenleri, seçilen bir konuya göre belirli bir sektör ve markalar hakkında olacaktır. Öğrenciler bir lansman, birleşmeler ve devralmalar, sosyal sorumluluk, etkinlik yönetimi, kriz yönetimi vb. hakkında yazabilirler.
Kaynaklar
1. Public Relations Writing Form & Style, Doug Newsom, Jim Haynes, 9th Edition, International Edition. 2. Public Relations Writing Strategies and Structure, Doug Newsom, Jim Haynes, 11th Edition. 3. The PR Style Guide, Formats or Public Relations Practice, Barbara Diggs-Brown, 3rd Edition. 4. Becoming a Public Relations Writer, Ronald D. Smith, 2nd Edition. 5. Effective Writing Skills for Public Relations, John Foster, 4th Edition.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 1 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu