Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİJİTAL İÇERİK YÖNETİMİ 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere dijital içerik yönetiminin temel unsurları hakkında bilgi almalarını sağlamaktır. Ders, katılımcıların dijital platformlarda içerik oluşturma ve ayrıca şirketler ve markalar için içerik yönetimi hakkında bilgi edinmelerine olanak tanır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dijital İçerik Yönetimine Giriş,İçerik Planlama Stratejileri,Marka Arşetipleri ve Hikayeleştirme,Uygulama Saati,Tartışma Oturumu I,İçerik Stratejisi Tanımlama,İçerik Stratejisi Uygulaması,Pazarlama Kanalları İçin İçerik Yaratımı,Tartışma Oturumu II,İçerik Yönetimi,Konuk Konuşmacı- Veri Odaklı Pazarlama,İçerik Performans KPI Değerlendirmesi,Müşteri Deneyiminde Veri Odaklı Kişiselleştirme,Final Sunumları- Sınıf İçi Hazırlık ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dersi tamamlayan öğrenciler; Dijital içerik yönetiminin genel ilkelerini anlarlar Dijital içerik yönetimi ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olurlar İçerik yönetimi hakkında içgörü kazanırlar İçerik performansı KPI'larının genel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olurlar 10, 12, 18, 3 A, D
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dijital İçerik Yönetimine Giriş
2 İçerik Planlama Stratejileri
3 Marka Arşetipleri ve Hikayeleştirme
4 Uygulama Saati
5 Tartışma Oturumu I
6 İçerik Stratejisi Tanımlama
7 İçerik Stratejisi Uygulaması
8 Pazarlama Kanalları İçin İçerik Yaratımı
9 Tartışma Oturumu II
10 İçerik Yönetimi
11 Konuk Konuşmacı- Veri Odaklı Pazarlama
12 İçerik Performans KPI Değerlendirmesi
13 Müşteri Deneyiminde Veri Odaklı Kişiselleştirme
14 Final Sunumları- Sınıf İçi Hazırlık
Kaynaklar
-Shivakumar, K. S., Enterprise Content and Search Management for Building Digital Platforms, 2017, New Jersey. -Chaffey D., Ellis-Chadwick F., Digital Marketing, Pearson,2019,Harlow -Ders Notları -Görsel-işitsel İçerikler
-Görsel-işitsel İçerikler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 25 75
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 3 10 30
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 145
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu