Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
REKLAM DİLİ VE SÖYLEM 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı reklam söylemi kapsamında öğrencinin reklam görsel anlatı sanatlarına bilinçli bakması ve görünenin altındaki anlamı kavraması için gerekli çözümleme yöntemlerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Reklamcılığın Kavramsal Çerçevesi ve kısa tarihi ,Reklam ve toplum; reklam amaçları ve pazarlama stratejileri ,Reklamın Unsurları; görsel ve yazılı bileşenler Dil kullanımı ve ideolojisi ,Reklamın Dilini oluşturan bileşenler : metin ve görsel/ cıngıl, renk ışık kamera çekim özellikleri/ aktör aktrist/ mekân, ortam, giyim aksesuarlar ,Göstergeler, Semboller, Simgeler, İmgeler ,ARA SINAV,Reklam Retoriği- görsel retorik kuramı ,Reklamlarda Anlam ve İdeoloji , Reklamlarda Kültürel Farklılıklar ve Kültürel Kodlar ,Reklam Söylemi ve Retoriği ,Reklamda anlamın açığa çıkarılma yöntemleri ,Reklamda anlamın açığa çıkarılma yöntemleri ,reklam çözümlemeleri İkonografik yöntem ,Reklam Retoriği ve Çözümleme örnekleri ,YILSONU SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Reklam metninin yazılı ve görsel özelliklerini bilir ve anlatabilir 2. Reklam görsel metninin ile verilmeye çalışılan anlamı kavrar ve anlatır 3- Reklam ideolojisini kavrar ve açımlayabilir, 3. Reklamdaki dilsel ve görsel sanatları bilir ve açımlayabilir, 1, 10, 12, 17, 2, 21, 3, 9 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Reklamcılığın Kavramsal Çerçevesi ve kısa tarihi
2 Reklam ve toplum; reklam amaçları ve pazarlama stratejileri
3 Reklamın Unsurları; görsel ve yazılı bileşenler Dil kullanımı ve ideolojisi
4 Reklamın Dilini oluşturan bileşenler : metin ve görsel/ cıngıl, renk ışık kamera çekim özellikleri/ aktör aktrist/ mekân, ortam, giyim aksesuarlar
5 Göstergeler, Semboller, Simgeler, İmgeler
6 ARA SINAV
7 Reklam Retoriği- görsel retorik kuramı
8 Reklamlarda Anlam ve İdeoloji
9 Reklamlarda Kültürel Farklılıklar ve Kültürel Kodlar
10 Reklam Söylemi ve Retoriği
11 Reklamda anlamın açığa çıkarılma yöntemleri
11 Reklamda anlamın açığa çıkarılma yöntemleri
12 reklam çözümlemeleri İkonografik yöntem
13 Reklam Retoriği ve Çözümleme örnekleri
14 YILSONU SINAVI
Kaynaklar
1- G. Dyer, İletişim Olarak Reklamcılık, Beta Yayınları, İstanbul, 2010. 2- J. Williamson, Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, Ütopya Yayınevi, İstanbul, 2011. 3- R. Küçükerdoğan, Reklam Nasıl Çözümlenir, Beta Yayınları, İstanbul, 2009. 4- E. F. McQuarrie and B. J. Phillips. Go figure! New directions in advertising rhetoric. ME Sharpe, 2008.
Reklam nasıl çözümlenir? Banu Doğtaş

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 6 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 10 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu