Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TİPOGRAFİ VE TASARIM 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı “Yazı” ile ilgili yeterli teorik ve pratik bilgilendirmelerden sonra tipografiye girişle başlayan süreçte ilk tipografik uygulamalarla üst sınıflarda grafik tasarım ve masa üstü yayıncılık gibi derslerde temel deneyim kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Müfredata giriş ve dersin temel amaçları,Harf tiplerinin anatomisi ve evrimi,Sembollerin sisteminde kurum ve yıkım ,Harf örnekleri ve büyük harflerin biçimini tanımlama,Anlamsal ve sentetik boşluk biçim ilişkileri,Düzen prensipleri , Yazı tiplerini seçme kullanma ve çoğaltma,Yazı tipografi parametreleri, Harf düzenlemeleri ve okunabilirlik,Serifli ve serifsiz yazıların metinlerde uygun seçimleri,Alfabedeki harflerin sırasıyla yeni yazı tipleri oluşturma, Yazı sütunlarında karakter adedi, sağ ve sol bloklama, simetri, nehir çözümlemeleri, espas varyasyonlar,Font Creator 5.0 yazı tiplerini harfleri bilgisayarda kullanılmaya hazır hale getirecek programı tanıtmak,Font Creator 5.0 programı ile tasarlanan yazı tiplerinin , bilgisayarda kullanılacak hale getirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kaligrafi temellerini üretebilir. 1, 4 C
Verilen ödevlerde Adobe Illustrator ve Adobe InDesign programlarını orta seviyede kullanabilir. 1, 12, 4 C
Sınıflandırılmış harf biçimlerini tasarlayabilir 1, 12, 4 C
Tipografi kültürünü tanımlayabilir. 1, 4 C
Tipografi ve dizgi terimler sözlüğünden bazı temel kavramları açıklayabilir. 1, 4 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Müfredata giriş ve dersin temel amaçları
2 Harf tiplerinin anatomisi ve evrimi
3 Sembollerin sisteminde kurum ve yıkım
4 Harf örnekleri ve büyük harflerin biçimini tanımlama
5 Anlamsal ve sentetik boşluk biçim ilişkileri
6 Düzen prensipleri
7 Yazı tiplerini seçme kullanma ve çoğaltma
8 Yazı tipografi parametreleri
9 Harf düzenlemeleri ve okunabilirlik
10 Serifli ve serifsiz yazıların metinlerde uygun seçimleri
11 Alfabedeki harflerin sırasıyla yeni yazı tipleri oluşturma
12 Yazı sütunlarında karakter adedi, sağ ve sol bloklama, simetri, nehir çözümlemeleri, espas varyasyonlar
13 Font Creator 5.0 yazı tiplerini harfleri bilgisayarda kullanılmaya hazır hale getirecek programı tanıtmak
14 Font Creator 5.0 programı ile tasarlanan yazı tiplerinin , bilgisayarda kullanılacak hale getirme
Kaynaklar
1. E. Becer, Modern Sanat ve Yeni Tipografi. Ankara: Dost Kitapevi Yay., 2004. 2. N. K. Sarıkavak, Tipografinin Temelleri, İstanbul: Doruk Yay., 1999 3. Seddon Tonny, Greetings from Retro Design, Thames&Hudson Limited. United Kindom, 2014
5. Becer Emre, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2013 6. F. Uçar Tevfik, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Kitabevi Yayın, 2014 7. F. Ketenci Hasan, Bilgili Can, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Beta Basım Yayım, İstanbul 2006

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu