Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin öğrencilere iletişim disiplinin genel perspektifi olan kişisel iletişim, kişiler arası iletişim, küçük grup, kurumsal, kültürel ve kitle iletişimi hakkında bilgi verir. Bu giriş dersini alan öğrencilerin temel kavramlar ve iletişim bilimlerinin teorileri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; İletişimin temel kavramları,İletişim Süreci ve bunun özellikleri,Algı, Dinleme ve Geri bildirim,Sözsüz iletişim,Dil ve İletişim,Kişisel İletişim,Kişilerarası İletişim,Ara Sınav,Küçük Gruplarda İletişim,Kamu önünde Konuşma,Kitle İletişimi,İkna edici İletişim, Kurumsal İletişim,Kültürlerarası İletişim, Sağlık İletişimi,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler: 1
1.İletişim Bilimleri alanına ilişkin temel kavramları tanımlar. 15 B
2.İletişim süreçlerinin ve araçlarının tarihsel gelişimini bilir. 1
3.İletişim sürecini ve süreçte yer alan öğelerin özelliklerini ifade eder. 1
4.İletişimi etkin bir şekilde kullanır. 1
5.İletişim süreci içinde kültürün önemini saptar. 2
6.Etkili bir konuşma için gerekli olan öğeleri etkin bir biçimde uygular. 1, 3
7.İletişim modellerini açıklar. 1
8.Yaşamın her alanında var olan iletişimin hangi çeşidini kullanacağını değerlendirir. 1
9.Sözsüz iletişim yöntemlerini kullanır. 1
10.İletişimin kültür, ideoloji ve teknoloji ile ilişkisini açıklar. 1
11.Siyasal, ekonomik ve toplumsal olayları iletişim ile ilişkilendirir. 1
12.Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik ilkelerin önemini kavrar. 1
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İletişimin temel kavramları
2 İletişim Süreci ve bunun özellikleri
3 Algı, Dinleme ve Geri bildirim
4 Sözsüz iletişim
5 Dil ve İletişim
6 Kişisel İletişim
7 Kişilerarası İletişim
8 Ara Sınav
9 Küçük Gruplarda İletişim
10 Kamu önünde Konuşma
11 Kitle İletişimi
12 İkna edici İletişim, Kurumsal İletişim
13 Kültürlerarası İletişim, Sağlık İletişimi
14 Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları
Sheila Steinberg, An Introduction To Communication Studies, Juta, 2007 Fiske, John . Introduction to Communication Studies. London & New York: Routledge, 1990. Schultze, Quentin, “Communication And Social Legitimation”, In: Qualitative Sociology, Vol. 5(3), 224-240. Dean, J. “The Limits of Communication.” In: Guernica Magazine, 1 Oct. 2012Annese, Susanna, “Mediated Identity in the Parasocial Interaction of TV”, In: Identity, Vol. 4(4), 371-388. Friedman, Ted, “The World Of The WorldOf Coca-Cola”, In: Communication Research, Vol. 19, 642-662

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 5 70
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 23 23
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu