Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AKADEMİK İNGİLİZCE II 4+0 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Onur KAVAK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Onur KAVAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin genel İngilizce eğitiminden sonra kendi alanlarına yönelik İngilizce çalışmalar yapması ve kullanımı.
Dersin İçeriği Bu ders; Eski ve yeni medya,Ders içeriği sunumu,Şirket yapısı,Şirkette Halkla ilişkiler departmanı' nın önem ve görevi,Halkla ilişkiler departmanı hizmetleri,Kampanya öncesi ihtiyaç analizi ve anket çalışmaları,Kampanya sonrası süreç değerlendirme,İntiba yönetimi,İş etiği,Eski ve Yeni medya; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 2 A, B, C
Halkla ilişkilerin temel terminolojisini kullanabilecektir. 2 A, B, C, D
1.1.Ögrenci sozlü ve yazılı olarak kendi alanın kısaca anlatir 2 A, B, C, E, F
1.2. Alanında basit ingilizce diyalogları yorumlar 2 A, B, C, D
1.3. Alanı ile ilgili ögrenmiş olduğu yeni yapı ve kelimeleri günlük hayatında da kullanır. 2 A, B, C, D, F
2.Dili kullanarak kendi alanındaki araştırmalan degerlendirebilecektir. 2 A, B, C, D, F
2.1. Alanıyla ilgili literatür taramasını listeler 2 A, B, C, D
2.2. Alanıyla ilgili yazılmış makaleleri yorumlar. 2 A, B, C, E
2.3. Alanıyla ilgili makaleleri sorgulamada kullanır. 2 A, B, C, D
3.Dili,alanı ile ilgili akademik hayatında yazma becerileri çerçevesinde kullanabilecektir. 2 A, B, C, D
3.1. Alanıyla ilgili kendi araştırmalarının ürünü olan makalelerini ingilizce olarak aktanr. 2 A, B, C, D
3.2.İngilizce'yi alanindaki uluslararası konferans ve seminerlerde kullanır. 2 A, B, C, D, F
3.3. İngilizce'yi alanıyla ilgili çevirilerde kullanır. 2 A, B, C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Eski ve yeni medya
1 Ders içeriği sunumu
2 Şirket yapısı
3 Şirkette Halkla ilişkiler departmanı' nın önem ve görevi
4 Halkla ilişkiler departmanı hizmetleri
5 Kampanya öncesi ihtiyaç analizi ve anket çalışmaları
5 Kampanya sonrası süreç değerlendirme
6 İntiba yönetimi
7 İş etiği
8 Eski ve Yeni medya
Kaynaklar
Career Path Public Relations ders kitabı
Sunumlar ve British Council İş İngilizcesi dinlemeler.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu