Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİKSİYON 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Seda Suna UCAKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; İngilizce diksiyon ile ilgili temel kuralları incelemek, doğru ve akıcı bir şekilde ileri düzey İngilizce konuşmak için gerekli sözlü beceriyi geliştirmek.Konuşma ve diksiyon ilişkisi; Diksiyon ile ilgili kavramları konuşma içinde tanımak, seslerin ve kelimelerin cümle içindeki tonlamaları, Doğru konuşmada telaffuzun önemi, Sesletim ve anlaşılabilirlik arasındaki ilişkiyi sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Diksiyon Nedir? İngilizce Konuşanlardan Beklentiler ,İngilizce için Uluslararası Fonetik Alfabe ,İngilizce Diksiyon Çalışmasına Yaklaşım ,Doğru vurgu Yoluyla İletişim ,Kelimeler İçinde Hece Vurgusu ,Vurgu ve yorum farkı ,Sesli Üretime Hazırlık ,Tonlama sıralaması ,Üç Yarı Seslilerde Benzerlikler ,Sürtünmeli ünsüzlerde ifade edici ikilemeler ,Okumada tonlama ve vurgu kontrolü ,Akıcı konuşmada doğruluk ,İngilizce Cümle İçinde Stres / Duygu,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders sonunda öğrenci; İngilizce diksiyon ile ilgili İngilizce terminolojiyi kullanabilecektir. İngilizce diksiyon ile ilgili temel yaklaşımları tanır. İngilizce diksiyon için kullanılan uluslararası alfabeyi tanır. İngilizce diksiyon ile ilgili temel kuralları kullanabilecektir Temel kurallar çerveçevsinde doğru telaffuzu ve vurguyu üretir. Etkili ve doğru bir biçimde iletişişm kurabilecektir. Akıcı ve doğru iletişim için gerekli olan beceriyi üretir. 4, 5 B, C, D
Öğretim Yöntemleri: 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Diksiyon Nedir? İngilizce Konuşanlardan Beklentiler
2 İngilizce için Uluslararası Fonetik Alfabe
3 İngilizce Diksiyon Çalışmasına Yaklaşım
4 Doğru vurgu Yoluyla İletişim
5 Kelimeler İçinde Hece Vurgusu
6 Vurgu ve yorum farkı
7 Sesli Üretime Hazırlık
8 Tonlama sıralaması
9 Üç Yarı Seslilerde Benzerlikler
10 Sürtünmeli ünsüzlerde ifade edici ikilemeler
11 Okumada tonlama ve vurgu kontrolü
12 Akıcı konuşmada doğruluk
13 İngilizce Cümle İçinde Stres / Duygu
14 Genel Tekrar
Kaynaklar
Kaynaklar: Singining and Communication in English by Kathryn Labouff, Published by Oxford University Press, Inc. ISBN 978-0-19-531138-9; 978-0-19-531139-6 (pbk.) İnternet tabanlı açık kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 25 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 25 25
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu