Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL KAMPANYALAR 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, katılımcılara sosyal medya ve dijital medya kampanyalarının temelleri hakkında bilgi sunmaktır. Sosyal medyada davranış tasarım süreçlerinin anlaşılması ve markalar/kurumlar için etkili dijital kampanyalar tasarlanabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyal Medya ve Dijital Pazarlamaya Giriş,Sosyal Medya ve Nöromarketing,Influencer, Hedef Kitle ve Mesaj,Dijital Pazarlama Planı Hazırlama,İkna Teknolojileri,Sosyal Medya Stratejileri,Online İtibar ve Kriz Yönetimi,Chatbot'lar: Sanal Asistanlar,Sosyal Medyada Ürün Lansmanı,Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik,Dijital İçerik Stratejileri,Oyunlaştırmaya Giriş,Final Hazırlıkları/ Proje Sunumları,Final Hazırlıkları/ Proje Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ders Kazanımları; -Sosyal Medya ve Dijital Pazarlamanın temellerinin anlaşılması -Sosyal Bağ Etkisi hakkında iç görü kazanımı -Sosyal medya stratejileri ve uygulamaları hakkında bilgi kazanımı -Dijital PR yönetimi ve Online Kriz Yönetimi konusunda iç görü kazanımı -Yeni Medya'da ürün / hizmet lansman süreçleri ve tasarımları konusunda pratik beceriler geliştirme 10, 12, 16, 18, 2, 8 A, D
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal Medya ve Dijital Pazarlamaya Giriş
2 Sosyal Medya ve Nöromarketing
3 Influencer, Hedef Kitle ve Mesaj
4 Dijital Pazarlama Planı Hazırlama
5 İkna Teknolojileri
6 Sosyal Medya Stratejileri
7 Online İtibar ve Kriz Yönetimi
8 Chatbot'lar: Sanal Asistanlar
9 Sosyal Medyada Ürün Lansmanı
10 Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik
11 Dijital İçerik Stratejileri
12 Oyunlaştırmaya Giriş
13 Final Hazırlıkları/ Proje Sunumları
14 Final Hazırlıkları/ Proje Sunumları
Kaynaklar
-Chaffey D., Ellis-Chadwick F., Digital Marketing, Pearson,2019 -Ders Notları -Görsel-işitsel içerikler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 25 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu