Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
REKLAM FİLMİ YAPIM VE YÖNETİMİ 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aybars Bora KAHYAOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aybars Bora KAHYAOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, oğrencinin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik medya araçlarında reklam filmi yapım ve yönetimini tüm yönleri ile öğretmeyi amaçlamaktadır
Dersin İçeriği Bu ders; Reklam, reklam filmi yapım ve yönetim sürecine yönelik genel bilgilendirme,Reklam filmlerinde yaratıcı strateji oluşturma süreci ,Reklamlarda görüntü estetiği,Reklam filmi yapım sürecinin incelenmesi,Reklam filminin amacı ve içeriği,Reklam filminin bütçe planlaması,Reklam filminin hazırlık aşaması ,Dünyadan ve Türkiye’den reklam filmlerinin analizi ,Reklam filmlerinde etik tartışmalar,Öğrenci sunumları,Öğrenci sunumları,Öğrenci sunumları,Öğrenci Sunumları,Öğrenci sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Reklam film ve yönetim projelerini tasarlayabilir 1, 2, 3, 4 C, D
2. Reklamda estetiğin önemini kavrar 1, 2, 3, 4 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Reklam, reklam filmi yapım ve yönetim sürecine yönelik genel bilgilendirme
2 Reklam filmlerinde yaratıcı strateji oluşturma süreci
3 Reklamlarda görüntü estetiği
4 Reklam filmi yapım sürecinin incelenmesi
5 Reklam filminin amacı ve içeriği
6 Reklam filminin bütçe planlaması
7 Reklam filminin hazırlık aşaması
8 Dünyadan ve Türkiye’den reklam filmlerinin analizi
9 Reklam filmlerinde etik tartışmalar
10 Öğrenci sunumları
11 Öğrenci sunumları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci sunumları
Kaynaklar
Ders notları 1- N. Tan, E. Balkaş, Adım adım reklam üretimi ve reklam filmi prodüksiyonu, İstanbul: Beta Yayınevi, 2006. 2- A. S. Ertike, Reklam Temel Kavramlar Teknik Bilgiler Örnekler, Detay Yayınevi, 2010. 3- J. Artchison, Televizyon Filmi Böyle Yapılır, Marka Yay. 4- R. Newton, Bütçe Hazırlamak, İstanbul: Optimist Yayınları, 2009. 5- P. Vonderau, B. Florin, and N. Klerk, eds. Films that Sell: Moving Pictures and Advertising. Palgrave Macmillan, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 8 48
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu