Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YEREL GAZETECİLİK 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerini Türkiye ve dünyada yerel gazetecilik faaliyet ve özelliklerini irdeleyerek ulusal basın ile karşılaştırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dünya’da ve Türkiye’de basının gelişimi,Osmanlı’da ilk basın faaliyetleri ,Yerel basının doğuşu ve gelişimi,Osmanlı’da vilayet gazeteleri ve özellikleri ,Osmanlı yerel gazetelerinin önem ve özellikleri,Milli Mücadele Döneminde basın ,Milli Mücadele döneminde yerel basın ve faaliyetleri ,Ara Sınav ,Cumhuriyet döneminde yerel basın,Çok partili dönemde yerel basın,Günümüzde yerel basın ,Yerel basın ve sorunları,Dünya’dan ve Türkiye’den yerel gazeteler,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yerel gazete özelliklerini analiz eder 1, 3 A, D
Yerel ve ulusal gazete ayırımını yapar. 2, 20, 21, 7 A, B, D, F
Türkiye ve dünyada yerel basın tarihçe ve gelişimini tartışır 20, 3 B, D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 21: Video, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dünya’da ve Türkiye’de basının gelişimi
2 Osmanlı’da ilk basın faaliyetleri
3 Yerel basının doğuşu ve gelişimi
4 Osmanlı’da vilayet gazeteleri ve özellikleri
5 Osmanlı yerel gazetelerinin önem ve özellikleri
6 Milli Mücadele Döneminde basın
7 Milli Mücadele döneminde yerel basın ve faaliyetleri
8 Ara Sınav
9 Cumhuriyet döneminde yerel basın
10 Çok partili dönemde yerel basın
11 Günümüzde yerel basın
12 Yerel basın ve sorunları
13 Dünya’dan ve Türkiye’den yerel gazeteler
14 Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar 1- A. Girgin, Gazeteciliğin Temel İlkeleri, Der Yayınları, İstanbul, 2008. 2- A. Girgin, Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik, İnkılap Kitabevi. İstanbul, 2001. 3- M. Şeker, Yerel Gazeteler. Tablet Kitabevi, Konya, 2007. 4- S. Gezgin (Ed.), Türkiye’de Yerel Basın, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, İstanbul, 2007.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu