Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
REKLAMCILIĞIN TEMEL KAVRAMLARI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersi Verenler Doç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere reklamın temelleri ile ilgili genel bilgi kazandırmaktır. Başlangıç seviyesinde bir ders olarak, öğrencileri reklamın ve ticari iletişimin hem temel hem de uzmanlaşmış alanlarında ileri tetkik için hazırlamaktadır. Bu derste öğrenciler, reklam örneklerini tartışacak ve inceleyecek; reklam endüstrisindeki en başarılı uygulamaları gözlemleyecek; ve yaratıcı kampanyalara ilişkin süreçleri inceleyecektir
Dersin İçeriği Bu ders; Reklama Giriş,Reklam Teorileri,Reklam Süreçler,Reklam Medyası ,Yaratıcı Reklam Stratejileri,Örnek Olay İncelemesi, Reklam Ajansları,Reklam veren-Ajans İlişkisi,Pazarlama İletişim Karması I,Pazarlama İletişim Karması II,Reklam Yaklaşımları ,Medya planlama,Reklamda Etik,Örnek Olay İncelemesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.Reklam kampanyası planlama ve yürütme sürecini açıklayabilecektir. 1, 2
1. Reklamın temellerini kavrayabilecektir. 1, 2
1.1 Teorileri açıklar. 1, 2
1.2 Reklamın temel kavramlarını açıklar 1, 2
1.3 Reklamın özelliklerini açıklar. 1, 2
2.1 Firma ve reklam ajansı arasındaki ilişkiyi kavrar 1, 2
2.2 Reklam kanallarını sınıflandırır. 1, 12, 2 A
2.3 Reklam kampanyası değerlendirme sürecini bilir. 1, 12, 2 A
3. Reklamın yaratıcı yaklaşımlarını açıklayabilecektir. 1, 12, 2 A
3.1 Duygusal yaklaşımı açıklar. 1, 12, 2 A
3.2 Ahlaki yaklaşımı açıklar. 1, 12, 2 A
3.3 Rasyonel yaklaşımı açıklar. 1, 12, 2 A
3.4 Yaratıcı süreçleri kavrar. 1, 12, 2 A
4. Reklam ve diğer iletişim araçları arasındaki ilişkiyi açıklayacaktır. 1, 2
4.1 İletişim araçlarını tanır. 1, 2
4.2 Reklamın diğer iletişim araçlarıyla ilişkisini anlatır 1, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Reklama Giriş
2 Reklam Teorileri
3 Reklam Süreçler
4 Reklam Medyası
5 Yaratıcı Reklam Stratejileri
6 Örnek Olay İncelemesi
7 Reklam Ajansları
8 Reklam veren-Ajans İlişkisi
9 Pazarlama İletişim Karması I
10 Pazarlama İletişim Karması II
11 Reklam Yaklaşımları
12 Medya planlama
13 Reklamda Etik
14 Örnek Olay İncelemesi
Kaynaklar
ADVERTISING AND IMC. MORIARTY,S. MITCHELL, N. WELLS, W. PEARSON. 10TH ED. 2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu