Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MUHABİRLİK UYGULAMALARI 2+1 2,5 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Başak GEZMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ali ARTMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Muhabirlik türlerine göre haber toplama ve yazma tekniklerinin öğretilmesi ve gerekli iş pratiğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği Bu ders; Haberciliğe ilişkin temel kavram ve yaklaşımlar,Muhabirlik mesleğinin özellikleri, görev ve sorumluluklar ,Muhabirlik, etik ve basın özgürlüğü ,Ajans haberciliği (ajans haberi yazma teknikleri ve uygulama) ,Adliye Muhabirliği ( Teknik ve uygulama),Savaş Muhabirliği,Magazin Muhabirliği,Spor Muhabirliği,Ekonomi Gazeteciliği,İnternet Gazeteciliği ,Televizyon Haberciliği,Röportaj ve Mülakat teknikleri,Öğrenci Uygulamaları,Final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Gazetecilikle İlgili Meslek Pratiklerini Edinir 1, 2, 3, 4, 8 A, D, F
Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olur 1, 2, 3, 6, 8 A, D, F
Disiplin İçi ve Disiplinlerarası Temel Kuramsal Bilgilere Sahip Olur 1, 2, 3, 4, 8 A, D, F
Basın İşletmelerinin Yapısı, Özellikleri ve Fonksiyonlarını Kavrar 1, 2, 3, 4, 8 A, D, F
Ulusal Ve Uluslararası Güncel Gelişmeleri Takip Eder 1, 2, 3, 4, 8 A, D, F
Bilişim Teknolojilerini Basın Sektöründe Kullanır 1, 2, 3, 4, 6, 8 A, D, F
Muhabirlik görevini etik sorumluluklar ile yürütür 1, 2, 3, 4, 6, 8 A, D, F
Bir konu hakkında muhabirlik görevini başarıyla yürütür 1, 2, 3, 4, 6, 8 A, D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Haberciliğe ilişkin temel kavram ve yaklaşımlar
2 Muhabirlik mesleğinin özellikleri, görev ve sorumluluklar
3 Muhabirlik, etik ve basın özgürlüğü
4 Ajans haberciliği (ajans haberi yazma teknikleri ve uygulama)
5 Adliye Muhabirliği ( Teknik ve uygulama)
6 Savaş Muhabirliği
7 Magazin Muhabirliği
8 Spor Muhabirliği
9 Ekonomi Gazeteciliği
10 İnternet Gazeteciliği
11 Televizyon Haberciliği
12 Röportaj ve Mülakat teknikleri
13 Öğrenci Uygulamaları
14 Final sınavı
Kaynaklar
Muhabir Habercinin Temel Kitabı/AA Yayınları
Mebis ders içerikleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 5 25
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 5 25
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 5 25
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 2 2 4
Toplam İş Yükü (Saat) 155
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu