Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 2+1 2,5 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selçuk Uğur ÇOBANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fotoğraf kültürü ve teknik anlamda bilinçli bir yetkinlik kazandırmak. Ha-yata iki boyutlu bir bakış açısı kazandırmak. Fotoğraf teknolojisi ve kulla-nım metotlarına yönelik temel bilginin aktarılması, bir konsept bağlamında fayda sağlayacak biçimde etkin kullanılabilmeleri ve gerçekleştirilen uygu-lamalarla mesleki tecrübeye katkı sağlaması amaçlanır. Fotoğraf teknik ekipmanlarının/donanımlarının tanıtılması ve özellikleri hakkında farkındalık yaratmak, söz konusu ekipmanların/donanımların amaca uygun kullanımı konusunda bilgi vermek ve kullanım disiplinini kazandırmak amaçlanır.
Dersin İçeriği Bu ders; Fotoğraf nedir? Fotoğrafın bulunuşu, tarihi ve haber fotoğrafçılığı ge-lişimi. Fotoğrafın teknik süreci. Fotoğraf makineleri; 35. mm ve digital makinelerin çalışma prensipleri. Film ve digital materyallerin özellikleri. ,Pozlama ve Kontrol sistemleri. Diyafram ve shutter speed tanımları ve aralarındaki ilişki. Film hızları. İso kullanım alanları. Alan derinliği ve netleme sistemleri. Kompozisyon bilgisi. Fotoğrafçılıkta perspektif ça-lışmaları.,Objektiflerin tanıtımı. Fiziki çalışma prensipleri. Lens çeşitleri ve kullanım alanları. Normal, geniş, tele, zoom ve makro objektifler.,Aktüel ortamda uygulamalı açık hava fotoğrafçılığı. Derslik dışında yapıla-caktır. Makine/Diyafram/Enstantane/Lens ilişkileri pratiği.,Öğrencilerin çektikleri fotoğraflar üzerinde tartışma. Grup çalışmalarının değerlendirilmesi. Adobe Lightroom Programı anlatımı.,Kurumsal PORTRE fotoğrafçılığı. Kullanılan yan ekipmanlar. Tripod / Işık / Set kurulumları.,Aktüel ortamda uygulamalı açık hava kurumsal PORTRE fotoğrafçılığı,Öğrencilerin çektikleri portre fotoğrafları üzerinde değerlendirmeler.,Aktüel ortamda uygulamalı İÇ/DIŞ MEKAN fotoğraf çekimi. Perspektif anla-tımı. Derslik dışında yapılacaktır.,Öğrencilerin çektikleri iç/dış mekan fotoğrafları üzerinde değerlendirmeler.,Hareketli nesnelerin çekimi; ETKİNLİK / SÖYLEŞİ vb.enstantane fotoğrafçı-lığı. Uygulamalı çalışmalar 1.,Hareketli nesnelerin çekimi; ETKİNLİK / SÖYLEŞİ vb.enstantane fotoğrafçı-lığı. Uygulamalı çalışmalar 2.,Aktüel ortamda uygulamalı HABER Fotoğrafı çekimi. Seri fotoğraf oluştur-ma. Derslik dışında yapılacaktır.,Öğrencilerin çektikleri PORTRE / İÇ-DIŞ MEKAN / ETKİNLİK-SÖYLEŞİ / HABER fotoğraflarının Adobe Lightroom’da işlemeleri üzerinde değerlen-dirmeler.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Fotoğrafın tarihi gelişimini kaydedebilecektir 1 C
Kullanacağı ekipmanları doğru tespit edebilecektir. 1 C
Tamamen manuel bir yaklaşımla çekim yapabilen özgün fotoğraf teknikle-rini uygulayabilecektir. 4 C
Kullanılan makinenin, insan bakış açısındaki kontrolünü sınırlandırabile-cektir. 4 D
Adobe Lightroom fotoğraf düzeltme/işleme programı uygulamalarını uygu-lamalarını kullanabilecektir. 1, 5 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fotoğraf nedir? Fotoğrafın bulunuşu, tarihi ve haber fotoğrafçılığı ge-lişimi. Fotoğrafın teknik süreci. Fotoğraf makineleri; 35. mm ve digital makinelerin çalışma prensipleri. Film ve digital materyallerin özellikleri.
2 Pozlama ve Kontrol sistemleri. Diyafram ve shutter speed tanımları ve aralarındaki ilişki. Film hızları. İso kullanım alanları. Alan derinliği ve netleme sistemleri. Kompozisyon bilgisi. Fotoğrafçılıkta perspektif ça-lışmaları.
3 Objektiflerin tanıtımı. Fiziki çalışma prensipleri. Lens çeşitleri ve kullanım alanları. Normal, geniş, tele, zoom ve makro objektifler.
4 Aktüel ortamda uygulamalı açık hava fotoğrafçılığı. Derslik dışında yapıla-caktır. Makine/Diyafram/Enstantane/Lens ilişkileri pratiği.
5 Öğrencilerin çektikleri fotoğraflar üzerinde tartışma. Grup çalışmalarının değerlendirilmesi. Adobe Lightroom Programı anlatımı.
6 Kurumsal PORTRE fotoğrafçılığı. Kullanılan yan ekipmanlar. Tripod / Işık / Set kurulumları.
7 Aktüel ortamda uygulamalı açık hava kurumsal PORTRE fotoğrafçılığı
8 Öğrencilerin çektikleri portre fotoğrafları üzerinde değerlendirmeler.
9 Aktüel ortamda uygulamalı İÇ/DIŞ MEKAN fotoğraf çekimi. Perspektif anla-tımı. Derslik dışında yapılacaktır.
10 Öğrencilerin çektikleri iç/dış mekan fotoğrafları üzerinde değerlendirmeler.
11 Hareketli nesnelerin çekimi; ETKİNLİK / SÖYLEŞİ vb.enstantane fotoğrafçı-lığı. Uygulamalı çalışmalar 1.
12 Hareketli nesnelerin çekimi; ETKİNLİK / SÖYLEŞİ vb.enstantane fotoğrafçı-lığı. Uygulamalı çalışmalar 2.
13 Aktüel ortamda uygulamalı HABER Fotoğrafı çekimi. Seri fotoğraf oluştur-ma. Derslik dışında yapılacaktır.
14 Öğrencilerin çektikleri PORTRE / İÇ-DIŞ MEKAN / ETKİNLİK-SÖYLEŞİ / HABER fotoğraflarının Adobe Lightroom’da işlemeleri üzerinde değerlen-dirmeler.
Kaynaklar
1. Gisele Freund - Fotoğraf ve Toplum; Sel Yayıncılık 2. Nezih Tavlaş - Foto Muhabiri Ara Güler’in Hayat Hikayesi;YKY 3. Russell Miller - Magnum; Tarihin Ön Cephesinde Elli Yıl - Efsanevi Fotoğraf Ajansının Hikayesi; Agora

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 10 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 3 20 60
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 167
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu