Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TÜRKİYE'DE MEDYANIN DÖNÜŞÜMÜ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kuramsal altyapıyı güçlendirmek ve medya izleyicisinin geçirdiği dönüşümler hakkında bilgilendirmek
Dersin İçeriği Bu ders; Bilgi Toplumu yeni medyanın özellikleri etkileşim internet yayıncılığı ,İnternetin Medya Yönetimi, İnternetin Medya Yönetimi konusunda getirdiği yenilikler, ,İnternetin Habere Ulaşma Konusunda Getirdiği Yenilikler ,Medya´da Yapısal Dönüşüm ve Newyork Times örneği Medya´da Yapısal Dönüşüm ve Newyork Times örneği ,Newyork Times Page One yapıtının tartışılması ,Değerlendirme ,Enformasyon Akışı ,Siber kültür ,İletşim toplum ve teknolojik ilerlemelerin analizinde yeni bir model ,İletişim ve toplumun etkileşim modeli ,Yeni teknolojik olanaklarla ilgili kararların sonuçları ,Yeni iletişim teknolojileri ve basının kullanımı ,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
geleneksel ve yeni medyayı tanımlar 1 A
sosyal medyanın avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırır 1 A
yeni haber üretim ve dağıtım tekniklerini değerlendirir 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi Toplumu yeni medyanın özellikleri etkileşim internet yayıncılığı
2 İnternetin Medya Yönetimi, İnternetin Medya Yönetimi konusunda getirdiği yenilikler,
3 İnternetin Habere Ulaşma Konusunda Getirdiği Yenilikler
4 Medya´da Yapısal Dönüşüm ve Newyork Times örneği Medya´da Yapısal Dönüşüm ve Newyork Times örneği
5 Newyork Times Page One yapıtının tartışılması
6 Değerlendirme
7 Enformasyon Akışı
8 Siber kültür
9 İletşim toplum ve teknolojik ilerlemelerin analizinde yeni bir model
10 İletişim ve toplumun etkileşim modeli
11 Yeni teknolojik olanaklarla ilgili kararların sonuçları
12 Yeni iletişim teknolojileri ve basının kullanımı
13 Genel değerlendirme
Kaynaklar
Beybin Kejanlıoğlu, Türkiye'de Medyanın Dönüşümü, İmge Kitabevi, 2004.
Öğretim üyesi notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 10 5 50
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 9 27
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 3 2 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 3 5 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu