Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNGİLİZCE I 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İng
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ortak Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Onur KAVAK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Seda Suna UCAKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin İngilizce temel yazılı ve sözlü iletişim becerileri konusunda CEFR A1 seviyesinde yeterlilik kazanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; "Welcome (Kendini tanıtmak için geniş zamanın kullanımı)","Welcome (Kendini tanıtmak için geniş zamanın kullanımı)",Lifestyle (Günlük rutinlerin betimlenmesi için geniş zamanın kullanımı),Lifestyle (Günlük rutinlerin betimlenmesi için geniş zamanın kullanımı) ,People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı) ,People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı),People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı) ,Places (Şehirlerin tanıtımı için Var/Yok yapısı ve yer yön edatlarının kullanımı) ,Places (Şehirlerin tanıtımı için Var/Yok yapısı ve yer yön edatlarının kullanımı) ,Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı) ,Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı) ,Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı),The Past (Tamamlanmış olayları anlatabilmek için geçmiş zamanın kullanımı) ,The Past (Tamamlanmış olayları anlatabilmek için geçmiş zamanın kullanımı) ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İngilizce'nin temel dilbilgisi kurallarını tanımlayabilecektir. 1, 2, 22, 3 A, B
1.1. çevresini, temel eylemleri ve ilgi alanlarını açıklar 1, 10, 2, 22 A, B
2. günlük konuşma dili için gerekli kelimeleri cümle içinde kullanabilecektir. 1, 2, 22, 3 C, E
2.1 İngilizce'deki temel seviyedeki cümleleri kendi ana diliyle karşılaştırır. 1, 2, 22, 3, 5 A, C, E
3. temel seviyedeki metinleri yorumlayabilecektir. 1, 2, 22, 4, 7 A, C, E
3.1 temel seviyedeki yazılı kaynakları sözlük yardımı ile açıklar. 1, 2, 22, 3 A, C, E
4. günlük diyalogları yorumlayabilecektir. 1, 2, 22, 3, 5 A, C
4.1 hedef dil ile anadili arasındaki ses farklarını karşılaştırır. 1, 2, 22, 3, 4 A, C
5. kendini geliştirebilecek altyapıyı tanımlayabilecektir 1, 2, 22 A, C, E
5.1 dilbilgisini geliştirmek ve yabancı dilini ilerletmek için kendi programını yapar. 1, 2, 22, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 "Welcome (Kendini tanıtmak için geniş zamanın kullanımı)" Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
2 "Welcome (Kendini tanıtmak için geniş zamanın kullanımı)" Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
3 Lifestyle (Günlük rutinlerin betimlenmesi için geniş zamanın kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
4 Lifestyle (Günlük rutinlerin betimlenmesi için geniş zamanın kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
5 People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
6 People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
7 People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
8 Places (Şehirlerin tanıtımı için Var/Yok yapısı ve yer yön edatlarının kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
9 Places (Şehirlerin tanıtımı için Var/Yok yapısı ve yer yön edatlarının kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
10 Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
11 Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
12 Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
13 The Past (Tamamlanmış olayları anlatabilmek için geçmiş zamanın kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
14 The Past (Tamamlanmış olayları anlatabilmek için geçmiş zamanın kullanımı) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
Kaynaklar
Speakout Elementary coursebook, 2nd Edition, Oxford Publications, ISBN 978-1-292-11593-1

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu