Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EKONOMİYE GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yusuf ÖZKIR
Dersi Verenler Doç.Dr. Kenan DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili genel bir anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İktisadi Düşüncenin Evrimi: (Neo)Klasik İktisat ve Keynesçi İktisat (Şenses, ss. 57-104) ,1950’den Günümüze Küresel Ekonomik Sistemin Dönüşümü,Fayda/Maliyet Analizi, Fırsat Maliyeti, Talep-Arz (Şenses, ss. 433-445),Arz-Talep Dengesi, Tavan-Taban Fiyat ve Esneklik (Şenses, ss. 445-466),Piyasa Türleri ve Özellikleri I: Tam Rekabet ve Monopol (Şenses, ss. 480-513),Piyasa Türleri ve Özellikleri II: Monopolcü Rekabet ve Oligopol (Şenses, ss. 480-513),ARA SINAV + Ders (Milli Gelir (Şenses, ss. 513-528)),Para, Enflasyon ve Merkez Bankacılığı (Şenses, ss. 537-548),Para Politikası ve Maliye Politikası (Şenses, ss. 548-567),İstihdam ve İşsizlik (Şenses, ss. 567-578),Dış Ticaret, Ödemeler Dengesi ve Döviz Kuru (Şenses, ss. 578-595),Dünya Ekonomisi (Şenses, ss. 137-148 ve 157-176),Türkiye Ekonomisi (Şenses, ss. 236-290) ,GENEL SINAV; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Piyasaları karşılaştırır. 1, 2, 3 A
Piyasa fiyatlarının oluşumunu analiz eder. 1, 2, 3 A
Piyasa türlerini tanımlar. 1, 2, 3 A
Piyasaları değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A
Üretim maliyetleri ve karı hesaplar. 1, 2 A
Bütçe kısıtların etkisini çözümler. 1, 2, 3 A
Fayda kavramını çözümler. 1, 2, 3 A
Tüketici ve firma davranışlarını çözümler. 1, 2, 3 A
Kamu politikaların etkilerini değerlendirir. 1, 2, 3 A
Fiyat ve miktarı etkileyen faktörleri çözümler. 1, 2, 3 A
Ekonomide fiyat ve miktar oluşumunu açıklar. 1, 2, 3 A
Bu kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir. 1, 2, 3 A
Temel kavramları tanımlar. 1, 2, 3 A
İktisat biliminin dayandığı temel ilkeleri anlatabilir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İktisadi Düşüncenin Evrimi: (Neo)Klasik İktisat ve Keynesçi İktisat (Şenses, ss. 57-104)
2 1950’den Günümüze Küresel Ekonomik Sistemin Dönüşümü
3 Fayda/Maliyet Analizi, Fırsat Maliyeti, Talep-Arz (Şenses, ss. 433-445)
4 Arz-Talep Dengesi, Tavan-Taban Fiyat ve Esneklik (Şenses, ss. 445-466)
5 Piyasa Türleri ve Özellikleri I: Tam Rekabet ve Monopol (Şenses, ss. 480-513)
6 Piyasa Türleri ve Özellikleri II: Monopolcü Rekabet ve Oligopol (Şenses, ss. 480-513)
7 ARA SINAV + Ders (Milli Gelir (Şenses, ss. 513-528))
8 Para, Enflasyon ve Merkez Bankacılığı (Şenses, ss. 537-548)
9 Para Politikası ve Maliye Politikası (Şenses, ss. 548-567)
10 İstihdam ve İşsizlik (Şenses, ss. 567-578)
11 Dış Ticaret, Ödemeler Dengesi ve Döviz Kuru (Şenses, ss. 578-595)
12 Dünya Ekonomisi (Şenses, ss. 137-148 ve 157-176)
13 Türkiye Ekonomisi (Şenses, ss. 236-290)
14 GENEL SINAV
Kaynaklar
- Ha-Joon Chang, Ekonomi Rehberi, Say Yayınları, 2016. - Ha-Joon Chang, Kapitalizm Hakkında Size Söylenmeyen 23 Şey, Say Yayınları, 2015. - Ha-Joon Chang, Sanayileşmenin Gizli Tarihi, Efil Yayınevi, 2015.
Fikret Şenses, İktisada (Farklı Bir) Giriş, İletişim Yayınları, 2017.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 2 10 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu