Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GAZETECİLİĞE GİRİŞ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yusuf ÖZKIR
Dersi Verenler Doç.Dr. Yusuf ÖZKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı gazeteciliğin ne olduğu, nasıl geliştiği ve temel tanımları konusunda bilgi vermektir. Ayrıca gazetecilikte temel ilkelerin önemi ve gazetecilikle toplumsal sorumluluk arasında bağ kurmak dersin amaçları arasındadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve derse giriş,Gazetecilikte Temel Alanlar ve Gazetecilik Yapılan Araçlar,Gazetecilikte Kullanılan Terimler,Gazete ve Gazeteciliğin Tanımı,Batı'da Gazetenin Tarihi,Türkiye'de Gazeteciliğin Tarihi,VİZE,Gazeteciliği Etkileyen Faktörler,Gazetecilikte Sansür, Oto Sansür ve Özdenetim,Gazetecinin Sorumluluğu ve Ayrımcılık, Manipülasyon, Kişisel Çıkar Meselesi,Gazete ve Derginin Hazırlanma Sürecinde Önemli Aşamalar,Gazetecilikte Başlık Koyma, Spot Çıkartma ve Fotoğraf Altı Yazı Yazılması,Gazeteciliğin Mesleki Oluşumunu Etkileyen Uluslar arası Raporlar ve Türkiye'deki Meslek Örgütleri,İnternetin Gazeteciliğe Etkileri ve Yurttaş Gazeteciliği,FİNAL; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler gazetecilikle ilgili temel kavramları öğrenmiş olur. Gazeteciliğin toplumsal işlevi hakkında bilgi edinir. Mesleki anlamda gazeteciliğin ne tür alt alanlara sahip olduğunu ve kariyer imkanına dair fikir edinir. 1, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve derse giriş
2 Gazetecilikte Temel Alanlar ve Gazetecilik Yapılan Araçlar
3 Gazetecilikte Kullanılan Terimler
4 Gazete ve Gazeteciliğin Tanımı
5 Batı'da Gazetenin Tarihi
6 Türkiye'de Gazeteciliğin Tarihi
7 VİZE
8 Gazeteciliği Etkileyen Faktörler
9 Gazetecilikte Sansür, Oto Sansür ve Özdenetim
10 Gazetecinin Sorumluluğu ve Ayrımcılık, Manipülasyon, Kişisel Çıkar Meselesi
11 Gazete ve Derginin Hazırlanma Sürecinde Önemli Aşamalar
12 Gazetecilikte Başlık Koyma, Spot Çıkartma ve Fotoğraf Altı Yazı Yazılması
13 Gazeteciliğin Mesleki Oluşumunu Etkileyen Uluslar arası Raporlar ve Türkiye'deki Meslek Örgütleri
14 İnternetin Gazeteciliğe Etkileri ve Yurttaş Gazeteciliği
15 FİNAL
Kaynaklar
1-Tokgöz, Oya, Temel Gazetecilik, İmge Yayınları 2-Girgin, Atilla, Gazeteciliğin Temel İlkeleri, Der Yayınları 3-Taş, Oğuzhan, Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları, İletişim Yayınları 4-Koloğlu, Orhan, Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi, Pozitif Yayınları
Slayt sunum

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 8 16
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 166
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu