Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KURGU 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kurgunun temel kavramlarını, türlerini, kurgu estetiğini, non-linear (doğrusal olmayan) dijital video edit programlarının kullanımını, terminolojisini, giriş ve çıkış formatlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kurgu ile ilgili temel kavramlar, önemi ve tarihçesi,Kurgunun amacı ve niteliğine göre türleri.,Kurgunun genel yapısı ve bileşenleri,Drama kurgusu, belgesel kurgusu ve haber kurgusu,Reklam, tanıtım ve müzik klibi kurgusu,Tv Programı kurgusu, canlı yayın ve bant yayın kurguları,Ara sınav,Video post prodüksiyonda ekip çalışması,Temel kurgu teknikleri, proje oluşturma ve saklama,Kurgu elemanlarını (video, ses, grafik vb.) oluşturma, seçme ve projeye dahil etme,Kurgu örneklerinin incelenmesi ve üzerinde düşünülmesi,Örnek proje seçimi ve uygulama çalışması,Örnek proje uygulamasının değerlendirilmesi,Bitirme projesi teslim ve sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kurgunun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2, 3, 4 A, B, C, D, E
Dijital video kurgu programlarını temel düzeyde kullanabilir. 1, 2, 4 A, C, D, E
Film veya videonun içeriği ile kurgusu arasındaki bağlantıyı kurabilir. 2, 3 A, B, E, F
Filmin ya da videonun kurgu türünü belirleyebilir. 1, 2, 3, 4 C, D, F
Temel düzeyde video kurgusu yapabilir, geliştirebilir ya da yapımına katkı sağlayabilir. 1, 4 B, C, E, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kurgu ile ilgili temel kavramlar, önemi ve tarihçesi
2 Kurgunun amacı ve niteliğine göre türleri.
3 Kurgunun genel yapısı ve bileşenleri
4 Drama kurgusu, belgesel kurgusu ve haber kurgusu
5 Reklam, tanıtım ve müzik klibi kurgusu
6 Tv Programı kurgusu, canlı yayın ve bant yayın kurguları
7 Ara sınav
8 Video post prodüksiyonda ekip çalışması
9 Temel kurgu teknikleri, proje oluşturma ve saklama
10 Kurgu elemanlarını (video, ses, grafik vb.) oluşturma, seçme ve projeye dahil etme
11 Kurgu örneklerinin incelenmesi ve üzerinde düşünülmesi
12 Örnek proje seçimi ve uygulama çalışması
13 Örnek proje uygulamasının değerlendirilmesi
14 Bitirme projesi teslim ve sunumu
Kaynaklar
1- Film Yapımı Temelleri Seti - James Richards, John Marland, Robert Edgar-Hunt, Steven Rawle, Charlotte Worthinghton 2 – Bir Film Çekmek – Mehmet Arslan 3 - The Cutting Edge:The Magic of Movie Editing (Belgesel Film) Apple, W. (Yapımcı, Yönetmen). (2004)
MEBİS üzerinden ilan edilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 10 30
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 10 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 2 10
Proje Sunumu / Seminer 2 5 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 147
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu