Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MOBİL HABERCİLİK VE YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Ahmet Serkan OKAY
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Vatandaş gazeteciliği hakkında tarihsel ve kavramsal bilgilerin öğrencilere aktarılması, yurttaş gazeteciliği uygulama ve araçlarının kullanılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Yurttaş gazeteciliğinin doğuşu ve medyanın yozlaşması,Yurttaş gazeteci kimdir? Kavramsal tartışmalar,Vatandaş gazeteciliğinin özellikleri ve geleneksel gazetecilikten farkları,Türkiye'den ve dünyadan vatandaş gazetecilik ağları,Toplu haber üretimi,Dezenformasyonla ilgili kaynak ve doğrulama,Dağıtım ve sosyal medya,Ara Sınav,yurttaş gazeteciliğin teknik donanımı,Yurttaş ağlarının finansman modelleri,Yurttaş gazeteciliğin hakları,Video aktivizmi,Gözetim, sansür ve mücadele trolleri ,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yurttaş gazeteciliğini, alternatif medya ve medya aktivizmini tanımlar 1, 3, 4 C
Gazetecilik süreci tanımlanır 1, 3, 4 C
Geleneksel basın için haberler üretir 1, 4 C
Yeni Medya için haberler üretir. 1 C
Cep telefonunu haber toplama aracı olarak kullanır. 1, 4 C
Haber toplama ve üretme sürecinde sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranmanın öneminin farkına varır. 1, 2, 3, 4 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yurttaş gazeteciliğinin doğuşu ve medyanın yozlaşması
2 Yurttaş gazeteci kimdir? Kavramsal tartışmalar
3 Vatandaş gazeteciliğinin özellikleri ve geleneksel gazetecilikten farkları
4 Türkiye'den ve dünyadan vatandaş gazetecilik ağları
5 Toplu haber üretimi
6 Dezenformasyonla ilgili kaynak ve doğrulama
7 Dağıtım ve sosyal medya
8 Ara Sınav
9 yurttaş gazeteciliğin teknik donanımı
10 Yurttaş ağlarının finansman modelleri
11 Yurttaş gazeteciliğin hakları
12 Video aktivizmi
13 Gözetim, sansür ve mücadele trolleri
14 Genel Sınav
Kaynaklar
(1)Atikkan, Zeynep ve Tunç, Aslı, Blogdan Al Haberi, YKY, İstanbul, 2011 (2)Thorsen, Einar ve Allan, Stuart, Citizen Journalism: Global Perspectives Vol. 1-2, Peter Lang Publishing, New York, 2009 ve 2014. (3)Özer, Ömer (ed.), Alternatif Medya Alternatif Gazetecilik, Literatürk Academia, Konya, 2012. (4)Çoban, Barış ve Ataman, Bora, Türkiye'de Alternatif Medya, Kafka, İstanbul, 2015. (5)Karakulakoğlu, Selva Ersöz ve Uğurlu, Özge, Twitter, İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar, Heretik, Ankara, 2014 (6)Yanıkkaya, Berrin ve Çoban, Barış (der.), Kendi Medyanı Kendin Yarat, Cilt 1-2, Kalkedon, İstanbul, 2014. (7)Sayımer, İdil (ed.), Yeni Medya Araştırmaları, Literatürk Academia, İstanbul, 2014. (8)Pavlik, John V., Yeni Medya ve Gazetecilik, Phoenix, İstanbul, 2013.
www.medipol.edu.tr/'dan indirilebilir kurs materyali

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 10 40
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu