Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA VE ÇOCUK 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Başak GEZMEN
Dersi Verenler Doç.Dr. Başak GEZMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bir çocuk gelişimci olarak medyaya karşı duyarlılık kazandırmak, sorumluluk almaya hazırlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Medyanın temel kavramları,Medyanın fonksiyonları,Medyada klişeler, önyargılar, yanlılık,Çocuğun medyada temsili / Gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internette çocuk haberleri, çocuğa bakış açısı,Çocuğun medyada temsili / Sınıfiçi tartışması,Çocukların gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internet kullanım şekli, sıklığı, süresi, çocuklar üzerindeki etkileri,Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı, film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / Açık Anlatım *Yararları *Zararları,Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı, film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / ÖDEV,Çocuk gelişimcinin medyadaki ve medya üzerindeki rolü ve önemi,Çocuk gelişimcinin anne-babaları, eğitimcileri, medya patronları ve çalışanlarını, toplumun diğer kesimlerini bilinçlendirme fonksiyonu,Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma,Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma,Konu ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı literatürü inceleme, tartışma, yorumlama,Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuğun medyada temsilini kavrayabilir ve medyanın çocuk üzerindeki etkilerini yorumlayabilir. 1, 16, 3 A
Medya ile ilgili genel kavramları tanır. 1, 16, 3 A
Medyanın fonksiyonları, önyargıları ve yanlılıklarının farkına varır. 1, 16, 3 A
Çocuk gelişimci olarak medya ve çocuk konusuna karşı gerekli duyarlılığı geliştirebilir. 1, 16, 3 A
Toplumun gerekli kesimlerini bilinçlendirme görevinin farkına varabilecek ve sorumluluk almaya hazırlanacaktır. 1, 16, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Medyanın temel kavramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Medyanın fonksiyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Medyada klişeler, önyargılar, yanlılık Preparation of the related subject from the recommended sources
4 Çocuğun medyada temsili / Gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internette çocuk haberleri, çocuğa bakış açısı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Çocuğun medyada temsili / Sınıfiçi tartışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Çocukların gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internet kullanım şekli, sıklığı, süresi, çocuklar üzerindeki etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı, film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / Açık Anlatım *Yararları *Zararları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı, film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / ÖDEV Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Çocuk gelişimcinin medyadaki ve medya üzerindeki rolü ve önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Çocuk gelişimcinin anne-babaları, eğitimcileri, medya patronları ve çalışanlarını, toplumun diğer kesimlerini bilinçlendirme fonksiyonu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Konu ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı literatürü inceleme, tartışma, yorumlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
2. Ertürk, Yıldız Dilek; Akkor Gül, Ayşen. (2006), Çocuğunuzu Televizyona teslim Etmeyin, Nobel Yayın, Ankara. İçin Akçalı, Selda (Ed). (2009), Çocuk ve Medya, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Lemish, Dafna. (2007), Children and Television, Blackwell Publishing, Singapore. Schneider, Cy.(1987), Children's Television, NTC Business Books, USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 10 5 50
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 9 27
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 3 2 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 3 5 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu