Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİKSİYON 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aybars Bora KAHYAOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Alper Veysel ALTUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı o¨gˆrencilerimizi hem egˆitim hem de iş hayatlarında hatta kişisel yaşamlarında iletişim kabiliyetlerini dogˆrudan olumlu etkileyen iyi bir diksiyon ve dogˆru bir Tu¨rkçe kullanımına sahip olmalarını sagˆlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ses egˆitimi, nefes çalışmaları, soluk denetimi ,Diksiyon, Artiku¨lasyon,Yazı ve konuşma dili arasındaki farklar, uygulamalar,Vurgu, Ezgi, Ulama ,Beden dili, mimik ve jestler ,Mikrofonda konuşma çalışmaları ,Duraklama çalışmaları ,Tonlama çalışmaları ,Verilen metinleri okuma ve anlatma ,Ara Sınav ,Prompter çalışmaları ,Seslendirme uygulamaları ,Konuşma hazırlama teknikleri,Final Sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda o¨gˆrenci; 1.Kendisini rahatça ifade edebilecek, konuşma bozukluklarını giderebilecek, kendisini dinletebilecek, insanları ikna edebilecek, topluluk o¨nünde konuşabilecektir. 1.1.Ayrıca o¨zgu¨venini artırır, dikkatleri u¨zerinizde toplarsınız. 2. Bu egˆitimi alanlar iyi bir diksiyona sahip oldukları için okulda ve işte daha başarılı olurlar. 2.1. Anlatım ve sunum becerileri gelişir, 1, 12, 6, 7, 8 B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ses egˆitimi, nefes çalışmaları, soluk denetimi
2 Diksiyon, Artiku¨lasyon
3 Yazı ve konuşma dili arasındaki farklar, uygulamalar
4 Vurgu, Ezgi, Ulama
5 Beden dili, mimik ve jestler
6 Mikrofonda konuşma çalışmaları
7 Duraklama çalışmaları
8 Tonlama çalışmaları
9 Verilen metinleri okuma ve anlatma
10 Ara Sınav
11 Prompter çalışmaları
12 Seslendirme uygulamaları
13 Konuşma hazırlama teknikleri
14 Final Sınavı
Kaynaklar
Öğretim elemanına ait ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 10 30
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 143
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu