Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÖSTERGEBİLİM 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri göstergebilim bağlamında genel kuramlarla tanıştırmak ve öğrencilere yapısal ve sosyal göstergebilim temel kavramlarını anlatmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Göstergebilim'e giriş,Ferdinand de Saussure (yapısalcılık),Charles Sanders Peirce (üçlü karşıtlık),Dizimsel analiz,Paradigma analizi,Gösterim ve çağrışım,Ara sınav,Reklamcılıkta kavramsal metafor,Anlatım analizi,Anlatım analizi,Anlatım analizi,Anlatım analizi,Anlatım analizi,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İşaret ve işaret sistemleri konusunu kavrar. 1, 10 A
Göstergebilimsel kavramların temel kelime dağarcığını öğrenir. 1, 10 A
Semiyotik perspektif kullanarak günlük hayatlarında karşılaşılan işaretleri açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
Bir mesajı semiyotik bir metin olarak tanır. 1, 2, 3 A
Göstergeleri çözümler ve metini kavrar. 1, 10 A
Göstergebilim analiziyle ilişkili metodolojiyi kavrar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Göstergebilim'e giriş
2 Ferdinand de Saussure (yapısalcılık)
3 Charles Sanders Peirce (üçlü karşıtlık)
4 Dizimsel analiz
5 Paradigma analizi
6 Gösterim ve çağrışım
7 Ara sınav
8 Reklamcılıkta kavramsal metafor
9 Anlatım analizi
10 Anlatım analizi
11 Anlatım analizi
12 Anlatım analizi
13 Anlatım analizi
14 Genel Sınav
Kaynaklar
1- B. Roland, Göstergebilimsel Serüven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009. 2- D. Chandler. Semiotics: The Basics. London: Routledge. 2002.
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Kısa Sınav %20  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu