Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DERGİCİLİK 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yusuf ÖZKIR
Dersi Verenler Doç.Dr. Yusuf ÖZKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, genel olarak dergi yayıncılığı ve dergi türlerini aktarmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dergicilğin Tanımı,Dünyada Dergiciliğin Gelişimi,Türkiye'de Dergicilğin Gelişimi,Gazetecilik ve Dergicilik Arasındaki Ayrımlar,Dergi Türleri,Dergilerin Teknik Özellikleri,Dergi İşletmesinin Bölümleri,Arasınav (Vize),Bir Gazete Haberinin Dergi Haberine Çevrilmesi,Dergi Kapağı Tasarım Özellikleri ,Dergi Kapağı Tasarım Uygulaması,Dergi içeriği Tasarım Teknik ve Uygulamaları,Dergi Yayıncılığı ve Baskı Teknikleri ,Dergi Yayıncılığında Kullanılan Kağıtlar ve Ciltleme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dergi işletmelerinin yapısını açıklar 1, 2, 3 A, C
Dergi işletmelerinin özellikleri ve fonksiyonlarını tanımlar 1, 2, 3 A, C
Dergi planlama süreçlerini açıklar 1, 2, 3 A, C
Dergi basım sürecini özetler 1, 2, 3 A, C
Dergi sektörünü ve dergi üretim süreçlerini açıklar 1, 2, 3 A, C
Dergi içeriklerini hazırlar 1, 2, 3 A, C
Dergi içeriği tasarlar 1, 2, 3 A, C
Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip eder 1, 2, 3 A, C
Dergicilik ve stereotip ilişkisini kurar 1, 2, 3 A, C
Dergicilik ve dil yapısını kurar 1, 2, 3 A, C
Dil yapısında olan yanlışlıklarını gösterir 1, 2, 3 A, C
Dergicilik ve toplum yapısı ilişkisini kurar 1, 2, 3 A, C
Toplum yapısına göre dergi türlerini açıklar 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dergicilğin Tanımı
2 Dünyada Dergiciliğin Gelişimi
3 Türkiye'de Dergicilğin Gelişimi
4 Gazetecilik ve Dergicilik Arasındaki Ayrımlar
5 Dergi Türleri
6 Dergilerin Teknik Özellikleri
7 Dergi İşletmesinin Bölümleri
8 Arasınav (Vize)
9 Bir Gazete Haberinin Dergi Haberine Çevrilmesi
10 Dergi Kapağı Tasarım Özellikleri
11 Dergi Kapağı Tasarım Uygulaması
12 Dergi içeriği Tasarım Teknik ve Uygulamaları
13 Dergi Yayıncılığı ve Baskı Teknikleri
14 Dergi Yayıncılığında Kullanılan Kağıtlar ve Ciltleme
Kaynaklar
Güncel dergiler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 153
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu