Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNOVASYON VE İLETİŞİM 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı örgütlerde inovasyonu oluşturmak, yürütmek ve yönetmek adına temel oluşturmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İnovasyonun Tanımı,İnovasyonun Belirleyicileri,İnovasyonun Özellikleri,İnovasyonun Etkisi,İnovasyonun Altyapısı,Ürün ve Süreç İnovasyonları,Diğer İnovasyon Çeşitleri,İnovasyon Süreç ve Yönetimi,İnovasyon Sürecinde Bilgi ve Öğrenme Süreçleri,İnovasyon Sürecini Güçlendiren Yapılar,İnovasyon ve Yönelimlilik,Pazarlama ve İnovasyon İlişkisi,İletişim ve İnovasyon İlişkisi,İnovasyonların Yayılımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Örgütlerde inovasyon türlerini tanımlayabilecektir. 1 A
Örgütlerde farklı inovasyon faaliyetleri önerir 3 A
Örgütlerde inovasyon faaliyetlerini uygulayabilecektir. 1 A
Örgütlerde inovasyonu kavrayacaktır. 12 A
İnovasyon faaliyetlerini ayırt eder. 1 A
İnovatif faaliyetler tasarlar. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İnovasyonun Tanımı
2 İnovasyonun Belirleyicileri
3 İnovasyonun Özellikleri
4 İnovasyonun Etkisi
5 İnovasyonun Altyapısı
6 Ürün ve Süreç İnovasyonları
7 Diğer İnovasyon Çeşitleri
8 İnovasyon Süreç ve Yönetimi
9 İnovasyon Sürecinde Bilgi ve Öğrenme Süreçleri
10 İnovasyon Sürecini Güçlendiren Yapılar
11 İnovasyon ve Yönelimlilik
12 Pazarlama ve İnovasyon İlişkisi
13 İletişim ve İnovasyon İlişkisi
14 İnovasyonların Yayılımı
Kaynaklar
İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi, Dr. Serkan Kılıç, , 2. Baskı, Şubat 2016. Trott, P.,Innovation Management and New Product Development , 4th ed. Harlow: Pearson,2008. Milson, M & Wilemon, D, The strategy of Managing Innovation and Technology, Prentice Hall, 2007

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 2 10 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu