Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GİRİŞİMCİLİK 2+1 2,5 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersi Verenler Doç.Dr. Yusuf ÖZKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Girişimciliğin Temelleri 2. Etik ve Sosyal Sorumluluk 3. Fizibilite Raporu ve İş Modeli Hazırlama 4. Bir iş planının hazırlanması 5. İşletme Sahipliği Türleri, Bir İşletmenin Satın Alınması 6. Franchising 7. Pazarlama Planı 8. E-ticaret 9. Nakit Akışı ve Finansal Kaynaklar 10. Risk Finansmanı 11. Rekabet Analizi 12. Girişimcilik ve Fikri Mülkiyet 13. İnsan Kaynakları Yönetimi 14. Küresel Girişimcilik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1. İş dünyasında etkili yazılı ve sözlü iletişim becerilerini uygular. 2. Küresel ve yerel iş ortamını analiz eder. 3. İş dünyasında eleştirel düşünme becerilerini kullanır 4. Kaynaklar, insan gücü ve süreç yönetimi terimlerini kavrar. 5. Liderlik kavramını bütünleşik olarak açıklar. 6. İş fırsatlarını değerlendiren iç ve dış faktörleri kavrar. 2, 3, 8 C
Öğretim Yöntemleri: 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Girişimciliğin Temelleri 2. Etik ve Sosyal Sorumluluk 3. Fizibilite Raporu ve İş Modeli Hazırlama 4. Bir iş planının hazırlanması 5. İşletme Sahipliği Türleri, Bir İşletmenin Satın Alınması 6. Franchising 7. Pazarlama Planı 8. E-ticaret 9. Nakit Akışı ve Finansal Kaynaklar 10. Risk Finansmanı 11. Rekabet Analizi 12. Girişimcilik ve Fikri Mülkiyet 13. İnsan Kaynakları Yönetimi 14. Küresel Girişimcilik
Kaynaklar
1. Girişimcilik, Emine Başar, Nobel Yayınları, 2017 2. İnovasyon ve Girişimcilik, John Bessant, Joe Tidd, Nobel Yayınları, 2018

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 30 60
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu