Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Erhan SEVENLER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere basın fotoğrafçılığı mesleğinin inceliklerini, disiplinini ve çalışma koşullarını öğreterek, Türk Basınında yaşanacak bilinçli bir değişim ve dönüşüme katkıda bulunmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Fotoğraf – gazete ilişkisi,Foto muhabirliğinin incelikleri,Foto-röportaj ve fotoğraf altı yazmak,Foto muhabirliğinde yeni arayışlar,Fotoğraf Kullanımının Etki ve Önemi,Gazetede fotoğraf seçim kriterleri, editörlük, teknik donanım ,Basın fotoğrafçılığının tarihsel gelişimi, kavramı ve kapsamı,Genel değerlendirme ve uygulama,Belgesel – basın fotoğrafı ilişkisi, belgesel projesi,Basın Fotoğrafçılığı Türleri,Sokak fotoğrafçılığı,Dünyada ve Türkiye’de basın fotoğrafçıları ve basın fotoğrafı kuruluşları,Etki bırakan basın fotoğrafları üzerine inceleme,Genel değerlendirme ve uygulama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1) Fotoğrafın ülkemizde ve dünyada gelişimini ifade eder. 2) Basında kullanılan fotoğraf türlerini belirtir. 3) Fotoğraf haber ilişkisini yorumlar. 4) Fotoğraf kaynaklarını, kullanımını ve seçimini düzenler. 1, 14, 4 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fotoğraf – gazete ilişkisi
2 Foto muhabirliğinin incelikleri
3 Foto-röportaj ve fotoğraf altı yazmak
4 Foto muhabirliğinde yeni arayışlar
5 Fotoğraf Kullanımının Etki ve Önemi
6 Gazetede fotoğraf seçim kriterleri, editörlük, teknik donanım
7 Basın fotoğrafçılığının tarihsel gelişimi, kavramı ve kapsamı
8 Genel değerlendirme ve uygulama
9 Belgesel – basın fotoğrafı ilişkisi, belgesel projesi
10 Basın Fotoğrafçılığı Türleri
11 Sokak fotoğrafçılığı
12 Dünyada ve Türkiye’de basın fotoğrafçıları ve basın fotoğrafı kuruluşları
13 Etki bırakan basın fotoğrafları üzerine inceleme
14 Genel değerlendirme ve uygulama
Kaynaklar
1- S. Gezgin, Basında Fotogˆrafc¸ılık, I·.U¨. I·letis¸im Faku¨ltesi Yayınları, I·stanbul, 2002. 2- Ö. Kanburoğlu, Basında Haber Fotogˆrafı Kullanımı, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Ankara, 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 5 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu