Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA VE SİYASET 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yusuf ÖZKIR
Dersi Verenler Doç.Dr. Turgay YERLİKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel amacı, Türkiye’deki siyasal, toplumsal ve kültürel kırılma/ayrışmaları yazılı basın yoluyla resmedebilmektir. Bu dersin kapsamında cumhuriyetin modernleşmesi ekseninde gündelik yaşamın dönüşümü ve popüler kültür tarihi incelenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kamusal alanı ve siyasi dönüşümleri belirleyen aktörlerin karaktersitikleri. Siyasi tarih yazımların değerlendirilmesi.,Osmanlı burjuvazisi ile bürokrat sınıfının rekabeti çerçevesinde 1908 Basını anlatılacaktır.,1923-1927 arası yılların Nutuk’taki anlatımı ile farklı gazetelerdeki yansımaları bir arada betimlenerek, karşılaştırmalar yapılacaktır.,1931 Serbest Fırka Deneyimi, muhalif ve hükümet yanlısı gazetelerden incelenerek seçimlerin hangi karşıtlıklar üzerine kurulduğu Demokrasi tartışmalarıyla bir arada anlatılacaktır. ,1938-1945 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı Basını incelenecek, sağ ve sol eğilimli basının siyasal kimlik ve mücadeleleri üzerinde durulacaktır.,Demokrasiye geçiş yılları olarak adlandırılan 1946-1950 yıllarında gazetelerde süren siyasi mücadele betimlenecek, CHP ve DP’ye ait ya da yakın duran yayınların işlevleri anlatılacaktır.,1950-1960 yılları arasında geçen Demokrat Parti dönemi ve tartışmaları iki ayrı dönem içerisinde (1950-1954 ve sonrası olmak üzere) irdelenecektir. DP’nin ilk dönemindeki refah yıllarını takiben basına yönelik sertleşen tutumlarının nedenleri tartışılacaktır.,1960 Askeri Müdahalesiyle değişen siyasi ortam gazeteler yoluyla incelenecektir. Bu dönemde basın yayın tekniklerindeki gelişmeler ve ulusal dağıtımın oluşmasıyla yüksek tirajlı gazete ve dergiler ortaya çıkmıştır. Bu yapısal dönüşümün etkileriyle ortaya çıkan yeni yayınlar ve gazetecilik anlayışı anlatılacaktır.,1968-1971 yılları arasındaki siyasi eylemler ve ilgili düşünce ortamının yazılı basında ele alınışı irdelenecektir. ,Yetmişli yılların siyasi ve kültürel çeşitliliğini yansıtan yayınlar ele alınarak yazılı basının siyasetle ilişkisi incelenecektir.,12 Eylül sonrasında ortaya çıkan muhalif ve popüler yayınlar incelenerek, dönemin analizi yapılacaktır. ,1989 sonrası dönemin basınındaki değişimler, Özel televizyonların artışı ve basın dışı sermayenin sektöre dahil olmasıyla yaşananlar incelenecektir. , 2000'li yıllar ve İnternetin gelişimiyle birlikte yaşanan değişimler.,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 14, 2, 8 A, D, F
Medya-siyaset ilişkilerini ve teorik tartışmalarını cumhuriyet tarihi içindeki örneklerle inceler. 1, 12, 14, 2, 3 A, D
Modernleşme sürecinde siyasal iktidarın kültürel gelişmelerdeki rolünü ve medya üzerindeki belirleyiciliğini analiz eder. 1, 12, 14, 2, 3 A, D
Siyasal dönüşümlerin toplumsal yaşamdaki etkilerini bir iletişim süreci olarak değerlendirir. 1, 14, 2, 3 A, D
Medyanın siyaset ve ekomoniyle ilişkisini analiz eder. 1, 12, 14, 2 A, D
Medyanın siyaseten dönüşürken izleyicileri üzerindeki etkisini saptar. 1, 14, 2, 3, 5 A, D
Medya-siyaset ekseninin açıklanmasına ilişkin özgüllükleri ortaya çıkarır. 1, 14, 2, 3 A, D
Medyanın siyasi tarih içinde algılanışını farklılaştıran değişkenleri (sınıf, cinsiyet, etnisite, iktidar örüntüleri v.b.) analiz eder. 1, 14, 2, 3 A, D
Medyada siyaset ve siyasetçilerin, siyasi dönüşümlerin algılanma ve anlamlandırma biçimlerini değerlendirir. 1, 14, 2, 3 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kamusal alanı ve siyasi dönüşümleri belirleyen aktörlerin karaktersitikleri. Siyasi tarih yazımların değerlendirilmesi.
2 Osmanlı burjuvazisi ile bürokrat sınıfının rekabeti çerçevesinde 1908 Basını anlatılacaktır.
3 1923-1927 arası yılların Nutuk’taki anlatımı ile farklı gazetelerdeki yansımaları bir arada betimlenerek, karşılaştırmalar yapılacaktır.
4 1931 Serbest Fırka Deneyimi, muhalif ve hükümet yanlısı gazetelerden incelenerek seçimlerin hangi karşıtlıklar üzerine kurulduğu Demokrasi tartışmalarıyla bir arada anlatılacaktır.
5 1938-1945 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı Basını incelenecek, sağ ve sol eğilimli basının siyasal kimlik ve mücadeleleri üzerinde durulacaktır.
6 Demokrasiye geçiş yılları olarak adlandırılan 1946-1950 yıllarında gazetelerde süren siyasi mücadele betimlenecek, CHP ve DP’ye ait ya da yakın duran yayınların işlevleri anlatılacaktır.
7 1950-1960 yılları arasında geçen Demokrat Parti dönemi ve tartışmaları iki ayrı dönem içerisinde (1950-1954 ve sonrası olmak üzere) irdelenecektir. DP’nin ilk dönemindeki refah yıllarını takiben basına yönelik sertleşen tutumlarının nedenleri tartışılacaktır.
8 1960 Askeri Müdahalesiyle değişen siyasi ortam gazeteler yoluyla incelenecektir. Bu dönemde basın yayın tekniklerindeki gelişmeler ve ulusal dağıtımın oluşmasıyla yüksek tirajlı gazete ve dergiler ortaya çıkmıştır. Bu yapısal dönüşümün etkileriyle ortaya çıkan yeni yayınlar ve gazetecilik anlayışı anlatılacaktır.
9 1968-1971 yılları arasındaki siyasi eylemler ve ilgili düşünce ortamının yazılı basında ele alınışı irdelenecektir.
10 Yetmişli yılların siyasi ve kültürel çeşitliliğini yansıtan yayınlar ele alınarak yazılı basının siyasetle ilişkisi incelenecektir.
11 12 Eylül sonrasında ortaya çıkan muhalif ve popüler yayınlar incelenerek, dönemin analizi yapılacaktır.
12 1989 sonrası dönemin basınındaki değişimler, Özel televizyonların artışı ve basın dışı sermayenin sektöre dahil olmasıyla yaşananlar incelenecektir.
13 2000'li yıllar ve İnternetin gelişimiyle birlikte yaşanan değişimler.
14 Genel değerlendirme
Kaynaklar
Türk Basınının Sınavı/Doç.Dr. Berrin Kalsın/Literatürk Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 5 25
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 5 25
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 5 25
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 2 2 4
Toplam İş Yükü (Saat) 155
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu