Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA ETİĞİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Meslek uygulamaları kapsamında staj
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencinin özellikle medya alanındaki ahlâk, vicdan ve meslek normları bağıntısı kapsamında tarihsel çerçevede bilinçlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Etik dersinin önemi, kullanım alanları ve disiplinler, etiğin kökeni ve içerimleri dersin genel çerçevesi ve beklentiler.,Felsefe ve etik bağıntısı, dönemin başlangıcı ve uluları, ,Medya üretim ilişkileri ve vicdan hükmünün hükümsüzlüğü,Türkiye’de Medyanın Yapısal sorunları ve gazeteciliğin konumu basının Etik Sorunları,Yazılı Basın Haberlerinde Görülen Yapısal sorunlar , Medya,İktidar, İdeoloji-üçlemesi ve etik yorumları ,Medyadan yazılı ve görsel örnekler-enformasyon –ileti-dezenformasyon-iletinin kurgulanımı- Van Dijk yaklaşımı; ,Eleştirel Kitle İletişimi araştırması ve Medya Etkileri : Van Dijk,Reklâmlar ve etik örnekler, medyada etik kurullar ve işlevleri,Diğer meslekler ve etik sorunları,Diğer meslekler ve etik sorunlar,genel tekrar, soru yanıt,arasınav,final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Etik kavramını kökenlerini, ahlâk ve vicdanla ve diğer ilişkin disiplinlerini, tarihçesini bilir ve uygular. 1, 22, 3, 8 A
Geleneksel ve sayısal medyanın özelliklerini ve türlerini bilir ve etiksel bağlamda karşılaştırma yapabilir. 1, 22, 3, 8 A
Medya meslek gruplarına göre (gazeteci-tv programcısı, haber editörü,film yönetmeni, fotoğrafçı, muhabir) meslek etik kurallarını bilir ve uygular. 1, 22, 3, 8 A
Gelecekteki mesleği ile ilgili ahlaki ve mesleki her detayı bilir ve uygular. 1, 22, 3, 8 A
Öğrenci dünyadaki bazı ülkelerde uygulanan medya etik kurallarını bilir ve kıyaslayabilir. ( reklâm etiği, görsel etik kuralları, basın etik ilkeleri,vb) 1, 22, 3, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Etik dersinin önemi, kullanım alanları ve disiplinler, etiğin kökeni ve içerimleri dersin genel çerçevesi ve beklentiler.
2 Felsefe ve etik bağıntısı, dönemin başlangıcı ve uluları,
3 Medya üretim ilişkileri ve vicdan hükmünün hükümsüzlüğü
4 Türkiye’de Medyanın Yapısal sorunları ve gazeteciliğin konumu basının Etik Sorunları
5 Yazılı Basın Haberlerinde Görülen Yapısal sorunlar
6 Medya,İktidar, İdeoloji-üçlemesi ve etik yorumları
7 Medyadan yazılı ve görsel örnekler-enformasyon –ileti-dezenformasyon-iletinin kurgulanımı- Van Dijk yaklaşımı;
8 Eleştirel Kitle İletişimi araştırması ve Medya Etkileri : Van Dijk
9 Reklâmlar ve etik örnekler, medyada etik kurullar ve işlevleri medyada reklam çerçevesinde ethik ihlâl örnekleri -basılı görsel sosyal medya
10 Diğer meslekler ve etik sorunları
11 Diğer meslekler ve etik sorunlar
12 genel tekrar, soru yanıt sınava hazırlık olarak sormak istediklleri konu veya kavram açıklamalarını getirebilirler
13 arasınav
14 final sınavı
Kaynaklar
Tepe Harun, Etik ve Meslek etikleri, Türk Felsefe Kurumu,2000, Ankara Kuçuradi, İonna, youtube video ve makaleleri Changeux, J.,Pierre, etiğin Doğal Kökenleri,Mavi Ada,2000,Ankara Özlem, Doğan,Etik, Ahlak Felsefesi, İnkılâp,2004,Istanbul Chomsky, Noam, Medya Denetimi, Everest, 2005 Istanbul Basın Meslek İlkeleri Dezenformasyon & Misenformasyon görsel VE basılı medya örnekleri pp Yanıltıcı Reklâmlar
etik normlar ve mesleki etik çerçevesinde görsel ve basılı doküman

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 6 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu