Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KURUMSAL İLETİŞİM 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı; halkla ilişkilerde kurumsal iletişim sürecinin işleyişini, kurumsal iletişim faaliyetlerini ve stratejik kurumsal iletişim yönetimi düşüncesinin oluşmasını kavratmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kavramsal çerçeve,Kurumsal iletişimin kurumsal önemi,Kurumsal iletişim süreci,Kurum içi ve kurum dışı iletişim,Kurumsal iletişimde hedef kitle,Kurumsal iletişimde stratejik yönetim,Ara Sınav,Kurumsal imaj ve kurumsal iletişime katkısı,Kurumsal itibar ve kurumsal iletişime katkısı,Sosyal sorumluluk ve kurumsal iletişime katkısı,Stratejik yönetim anlayışı,Halkla ilişkiler uygulamalarından örnekler,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kurumsal iletişim yönetimini kavrar. 1 A
Kurumsal iletişim yönetiminde imaj ve itibar yönetiminin önemini tespit eder. 1 A
Kurumsal iletişim sürecinde kriz iletişiminin değerini kavrar. 1, 4 A
Kurumsal iletişim yönetimini kuramsal ve uygulama boyutuyla değerlendirir. 4 A
Vaka analizleri ve güncel olaylarla; kurumsal iletişim yönetimi kavramlarını içselleştirir. 1, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kavramsal çerçeve
2 Kurumsal iletişimin kurumsal önemi
3 Kurumsal iletişim süreci
4 Kurum içi ve kurum dışı iletişim
5 Kurumsal iletişimde hedef kitle
6 Kurumsal iletişimde stratejik yönetim
7 Ara Sınav
8 Kurumsal imaj ve kurumsal iletişime katkısı
9 Kurumsal itibar ve kurumsal iletişime katkısı
10 Sosyal sorumluluk ve kurumsal iletişime katkısı
11 Stratejik yönetim anlayışı
13 Halkla ilişkiler uygulamalarından örnekler
14 Genel Sınav
Kaynaklar
1- F. B. Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul: Beta Yayınevi, 2009. 2- A. B. Göksel, Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Nobel Yayıncılık, Eylül, 2010. 3- S. Kadıbeşegil, Şimdi Stratejik İletişim Zamanı, Mediacat, Şubat, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 2 20 40
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 147
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu