Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HABER AJANSLARI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Başak GEZMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Yusuf ÖZHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin uluslararası medya ile ilgili temel kavramları ve uluslararası iletişimin ayrıntılarıyla ilgili bilgi edinmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Haber Ajanslarının Tanımı ve Tarihçesi,Ajans Haberciliğinin Farkları ve Özellikleri,Agence France Presse (AFP),Associated Press Haber Ajansı,Reuters Haber Ajansı,Dünyadaki Diğer Yabancı Haber Ajansları,Anadolu Ajansı ve Diğer Türk Ajansları, Dünyada ve Türkiye’de Ulusal Haber Ajansları,Vize Sınavı,Haber Ajansları Neden Gerekli,Haber Dağılımındaki Dengesizlikler,Ulusal Haber Ajanslarının Bugünkü Durumları,Uluslararası Haber Ajanslarının Bugünkü Durumları,Ekonomik Açıdan Ajanslar,Ajans Haberciliğindeki Sorunlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Dünyadaki ve Türkiye’deki haber ajansları hakkında bilgi sahibi olurlar. 2, 5, 6 C, E, F
2. Ajans haberi yazabilecek gerekli kuramsal bilgilere sahip olurlar 1, 5 B, E
3. Ajans haberciliği kavramı hakkında bilgi sahibi olurlar. 5, 6 C, D, E, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Haber Ajanslarının Tanımı ve Tarihçesi
2 Ajans Haberciliğinin Farkları ve Özellikleri
3 Agence France Presse (AFP)
4 Associated Press Haber Ajansı
5 Reuters Haber Ajansı
6 Dünyadaki Diğer Yabancı Haber Ajansları
7 Anadolu Ajansı ve Diğer Türk Ajansları, Dünyada ve Türkiye’de Ulusal Haber Ajansları
8 Vize Sınavı
9 Haber Ajansları Neden Gerekli
10 Haber Dağılımındaki Dengesizlikler
11 Ulusal Haber Ajanslarının Bugünkü Durumları
12 Uluslararası Haber Ajanslarının Bugünkü Durumları
13 Ekonomik Açıdan Ajanslar
14 Ajans Haberciliğindeki Sorunlar
Kaynaklar
1- M. FOUCAULT, Discipline and punish: The birth of the prison, translated by Alan Sheridan, 1995. 2- A. Giddens, The consequences of modernity. John Wiley & Sons, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 5 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 156
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu