Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GAZETECİLİKTE SAYFA TASARIMI 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Ahmet Serkan OKAY
Dersi Verenler Arş.Gör. Ahmet Serkan OKAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı gelişen teknolojinin sunduğu güncel teknikler ile masaüstü yayıncılıkta bir zorunluluk haline gelen araçları kullanarak sayfa tasarımı yapmak, tekniklerini öğretmek ve uygulamalar hazırlatmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Masaüstü yayıncılığın tanımı. Kullanılan araçlar. Dijital araçların tasarıma katkısı,Sayfa tasarımı ve mizanpaj tanımı. Masaüstü yayıncılıkta tasarım.,Gazetecilikte sayfa tasarımına giriş.,Çeşitli boyutlarda tasarım örnekleri. Gazetelerin sayfa tasarımları.,Sayfa düzenleme, tarihsel gelişim ve değişimler, resim ve renk, başlık, metin, yazı tipi, metnin yapısı.,Gazetede sayfa düzeni çeşitleri, sayfa boyutları, biçimleri.,Ara sınav.,Gazete sayfası tasarlarken dikkat edilecek hususlar. ,Yayın tipine göre sayfa düzeni, yerel örnekler, dünyadan örnekler.,Photoshop ile sayfa tasarımı uygulamaları.,InDesign programı ile mizanpaj uygulamaları.,Mobil ortamda sayfa tasarımı (Adobe Comp),Adobe uygulamaları arası iş akışı, senkronize çalışma. Uygulamalar.,Genel sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bir gazeteci olarak planladığı tasarımı uygun ortamda oluşturur. 1, 2 D
İçeriğe uygun şekilde tasarımını yerleştirebilir. 14 D
Masaüstü yayıncılıkta yardımcı araçları kullanabilir. 1 C, D
Gazete, dergi vb. sayfaları tasarlarken görsel tasarım disiplini içerisinde çalışabilir. C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Masaüstü yayıncılığın tanımı. Kullanılan araçlar. Dijital araçların tasarıma katkısı
2 Sayfa tasarımı ve mizanpaj tanımı. Masaüstü yayıncılıkta tasarım.
3 Gazetecilikte sayfa tasarımına giriş.
4 Çeşitli boyutlarda tasarım örnekleri. Gazetelerin sayfa tasarımları.
5 Sayfa düzenleme, tarihsel gelişim ve değişimler, resim ve renk, başlık, metin, yazı tipi, metnin yapısı.
6 Gazetede sayfa düzeni çeşitleri, sayfa boyutları, biçimleri.
7 Ara sınav.
8 Gazete sayfası tasarlarken dikkat edilecek hususlar.
9 Yayın tipine göre sayfa düzeni, yerel örnekler, dünyadan örnekler.
10 Photoshop ile sayfa tasarımı uygulamaları.
11 InDesign programı ile mizanpaj uygulamaları.
12 Mobil ortamda sayfa tasarımı (Adobe Comp)
13 Adobe uygulamaları arası iş akışı, senkronize çalışma. Uygulamalar.
14 Genel sınav
Kaynaklar
The Adobe Photoshop CS Book for Digital Photographers,Scott Kelby Ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 3 21
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 15 3 45
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 148
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu