Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KAMUOYU ARAŞTIRMALARI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı kamuoyu araştırmaları konusunda örnekler üzerinden bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilimsel araştırma, Kamuoyu araştırmaları, kapsamı ve amaçları,Araştırma süreci, Literatür taraması,Araştırma modelinin belirlenmesi, Araştırma hipotezlerinin ifade edilmesi,Araştırma desenleri,Örneklem tasarımı, Örnekleme teknikleri,Kalitatif araştırmalarda örnekleme,Kamuoyu araştırmalarında veri yapısı,Arasınav (Vize),Soru formunun tasarımı, Birincil kaynaktan veri toplama yöntemleri,Ölçme kavramı, Değişken türleri,Veri kodlama, Ölçekler, Faktör analizi, Kümeleme analizi, İçerik analizi, Güvenilirlik analizi, Geçerlilik analizi,Kamuoyu araştırmalarında kullanılan diğer istatistiksel teknikler,Araştırma önerisinin hazırlanması,Araştırma raporunun hazırlanması ve sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kamuoyu kavramını tanımlar 1 A, B, C
Konuyla ilgili kuramsal tartışmaları açıklar 1 A, B, C
Kamuoyu araştırma yöntemlerini uygular 1 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel araştırma, Kamuoyu araştırmaları, kapsamı ve amaçları
2 Araştırma süreci, Literatür taraması
3 Araştırma modelinin belirlenmesi, Araştırma hipotezlerinin ifade edilmesi
4 Araştırma desenleri
5 Örneklem tasarımı, Örnekleme teknikleri
6 Kalitatif araştırmalarda örnekleme
7 Kamuoyu araştırmalarında veri yapısı
8 Arasınav (Vize)
9 Soru formunun tasarımı, Birincil kaynaktan veri toplama yöntemleri
10 Ölçme kavramı, Değişken türleri
11 Veri kodlama, Ölçekler, Faktör analizi, Kümeleme analizi, İçerik analizi, Güvenilirlik analizi, Geçerlilik analizi
12 Kamuoyu araştırmalarında kullanılan diğer istatistiksel teknikler
13 Araştırma önerisinin hazırlanması
14 Araştırma raporunun hazırlanması ve sunumu
Kaynaklar
(1)Celinda C. Lake, Pat Callbek Harper. Kamuoyu Araştırmaları, 2002, Altınküre Yayınları; Ankara (2) Lake, C.C. & Harper, P.C. Kamuoyu Araştırmaları, 2008, Çeviren: Nurettin Güz, Ankara: Eğitim Akademi Yayınları
Günlük yerli-yabancı gazeteler, gündeme göre ilave makale ve okumalar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu