Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK 2+1 2,5 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Ahmet Serkan OKAY
Dersi Verenler Arş.Gör. Ahmet Serkan OKAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bir gazetecilik türü olarak araştırmacı gazeteciliğin diğer gazetecilik türlerinden farkını, bu türü ortaya çıkaran toplumsal ve siyasal dinamikleri, kamu yararı bakımından önemini ve uygulama biçimlerini eleştirel bir yaklaşımla ortaya koymak.
Dersin İçeriği Bu ders; Araştırmacı gazeteciliğin farklı tanımları ve bu gazetecilik türünü diğerlerinden farklılaştıran özellikler,Araştırmacı gazeteciliğin ortaya çıkış koşulları ve bu koşulların değerlendirilmesi.,Araştırmacı gazetecilik tarihi,Kamu yararı ve eşik bekçiliği kavramlarının tartışılması.,Sansasyonel gazetecilik pratikleri ve araştırmacı gazeteciliğin farklı anlamları.,Tekelleşme, küresel sermaye ile birlikte bu gazetecilik türünün dönüşümü.,Araştırmacı gazetecilik örnekleri,Röportaj, yazı dizisi türü ile araştırmacı gazetecilik türünün yakınlıkları., Skandal gazeteciliği pratiklerinde araştırmacı gazeteciliğin yeri.,Dünyadan araştırmacı gazetecilik örnekleri.,Türkiye'den araştırmacı gazetecilik örnekleri.,Araştırmacı gazeteciliğin bir tür olarak değersizleştirilmesinin sebepleri ve sonuçları.,Yeni medyalar ve yeni araştırmacı gazetecilik türleri, yurttaş gazeteciliğinin yükselişi.,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Araştırmacı gazeteciliği tanımlar. 1, 12, 14, 16, 2, 8 A, D, F
Araştırmacı gazeteciliği yaratan koşulları değerlendirir. 1, 12, 14, 16, 2, 8 A, D, F
Araştırmacı gazeteciliği işlevsel kılan unsurlardan biri olarak kamunun bilme hakkı kavramını araştırmacı gazetecilik pratiği dolayımıyla tartışır. 1, 12, 14, 16, 2, 8 A, D, F
Araştırmacı gazeteciliğin tarihsel süreçte üstlendiği işlevleri mesleki pratikler bağlamında sorgular. 1, 12, 14, 16, 18, 2, 8 A, D, F
Araştırmacı gazeteciliğin diğer gazetecilik türlerinden farkını gösterir. 1, 12, 14, 16, 2, 8 A, D, F
Araştırmacı gazeteciliğin örgütlenme ve uygulama tarzlarını diğer gazetecilik türlerininkiyle karşılaştırır. 1, 12, 14, 16, 18, 2, 8 A, D, F
Medyanın örgütsel yapısının araştırmacı gazetecilik faaliyetleri üzerindeki etkilerini tartışır. 1, 12, 14, 16, 2, 8 A, D, F
Toplumsal dinamiklerin araştırmacı gazetecilik faaliyetleri üzerindeki etkilerini tartışır. 1, 12, 14, 16, 2, 8 A, D, F
Medya profesyonellerinin yaklaşımlarının araştırmacı gazetecilik faaliyetleri üzerindeki etkilerini tartışır. 1, 14, 16, 2, 8 A, D, F
Siyasal iktidar ve sivil toplumun araştırmacı gazetecilik pratiklerinin yapılanması ve dönüşümü üzerindeki etkilerini sorgular. 1, 14, 16, 2, 8 A, B, D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Araştırmacı gazeteciliğin farklı tanımları ve bu gazetecilik türünü diğerlerinden farklılaştıran özellikler
2 Araştırmacı gazeteciliğin ortaya çıkış koşulları ve bu koşulların değerlendirilmesi.
3 Araştırmacı gazetecilik tarihi
4 Kamu yararı ve eşik bekçiliği kavramlarının tartışılması.
5 Sansasyonel gazetecilik pratikleri ve araştırmacı gazeteciliğin farklı anlamları.
6 Tekelleşme, küresel sermaye ile birlikte bu gazetecilik türünün dönüşümü.
7 Araştırmacı gazetecilik örnekleri
8 Röportaj, yazı dizisi türü ile araştırmacı gazetecilik türünün yakınlıkları.
9 Skandal gazeteciliği pratiklerinde araştırmacı gazeteciliğin yeri.
10 Dünyadan araştırmacı gazetecilik örnekleri.
11 Türkiye'den araştırmacı gazetecilik örnekleri.
12 Araştırmacı gazeteciliğin bir tür olarak değersizleştirilmesinin sebepleri ve sonuçları.
13 Yeni medyalar ve yeni araştırmacı gazetecilik türleri, yurttaş gazeteciliğinin yükselişi.
14 Değerlendirme
Kaynaklar
Yöntem ve Örneklerle Araştırmacı Gazetecilik/Gürsoy Değirmencioğlu/Volga Yayıncılık Mebis Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 5 25
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 5 25
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 5 25
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 2 2 4
Toplam İş Yükü (Saat) 155
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu