Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİKSİYON 2+1 2,5 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Alper Veysel ALTUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin işlenişi hakkında bilgi, konuşmanın tanımı ve kapsamı, konuşma eyleminin öğeleri.,Konuşmacının bedensel davranışları hakkında bilgi vermek. Beden dilinin öğelerinin anlatımı.(Jest,mimik, bedensel duruş, göz teması..) Stres kontrolü nasıl sağlanır? Gevs?eme hareketleri, Konsantrasyon nasıl sağlanır? Konuları üzerine çalışma,Doğru nefes almanın öğretilmesi . Konuşmanın temek öğelerinden biri olan Ses nedir? Ses iyi bir konuşma sesinin özellikleri, sesin kullanımı uygulamalı anlatmak,Ses, nefes, vücut ve artikülasyon egzersizlerinin yapılması. Artikülasyon, tekerleme uygulamaları,Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkları ve söyleniş özelliklerini öğretmek,Fonetik alfabesi hakkında bilgi ve kullanımı,Türkçedeki bazı kelimelerin vurgu ve fonetik kurallarına göre kullanımı. Uygulamalı örnekler,Vize,Diksiyon nedir? Doğru, güzel ve etkili konuşma nasıl gerçekleşir? Konuyla ilgili uygulamalar,Haber ve program. metinleri üzerinden uygulamalı örnekler,Metin üzerinden hazırlanan konuların sunumu ,Metin üzerinden hazırlanan konuların sunumu ,Metin üzerinden hazırlanan konuların sunumu ,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Mesleğini akıcı ve anlaşılır bir dille yürütür 1 A, B
2. Bilgilerini doğru, etkileyici şekilde aktarır. 1 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin işlenişi hakkında bilgi, konuşmanın tanımı ve kapsamı, konuşma eyleminin öğeleri.
2 Konuşmacının bedensel davranışları hakkında bilgi vermek. Beden dilinin öğelerinin anlatımı.(Jest,mimik, bedensel duruş, göz teması..) Stres kontrolü nasıl sağlanır? Gevs?eme hareketleri, Konsantrasyon nasıl sağlanır? Konuları üzerine çalışma
3 Doğru nefes almanın öğretilmesi . Konuşmanın temek öğelerinden biri olan Ses nedir? Ses iyi bir konuşma sesinin özellikleri, sesin kullanımı uygulamalı anlatmak
4 Ses, nefes, vücut ve artikülasyon egzersizlerinin yapılması. Artikülasyon, tekerleme uygulamaları
5 Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkları ve söyleniş özelliklerini öğretmek
6 Fonetik alfabesi hakkında bilgi ve kullanımı
7 Türkçedeki bazı kelimelerin vurgu ve fonetik kurallarına göre kullanımı. Uygulamalı örnekler
8 Vize
9 Diksiyon nedir? Doğru, güzel ve etkili konuşma nasıl gerçekleşir? Konuyla ilgili uygulamalar
10 Haber ve program. metinleri üzerinden uygulamalı örnekler
11 Metin üzerinden hazırlanan konuların sunumu
12 Metin üzerinden hazırlanan konuların sunumu
13 Metin üzerinden hazırlanan konuların sunumu
14 Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Konuşma Eğitimi, Suat Taşer, Pegasus Yayınları Söz ve Diksiyon Sanatı, Nüzhet Şenbay, Yapı Kredi Yayınları Hitabet, Nejat Müallimoğlu, Avcıol Yayınları Söz Söyleme ve Diksiyon, Can Gürzap , Remzi Kitabevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 14 42
Rehberli Problem Çözme 1 20 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 20 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu