Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İSTİHBARAT MUHABİRLİĞİ 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Başak GEZMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ferhat ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders; Dersin tanıtımı ve ders planının anlatılması,Muhabirin görev, yetki ve sorumlulukları,Muhabirin gazete örgütlenmesiyle istihbarat, polis-adliye haberciliği ile ilgili temel kavramları ele alarak incelemek. Polis-adliye haberlerinde haber metinlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları örneklerle anlatmak.
Dersin İçeriği Bu ders; İstihbarat Haberciliği nedir?,İstihbarat Muhabirinin Genel Çerçevesi ve Kavramları,Medya İstihbarat Servisinin Yapısı,İstihbarat Muhabirinin Haber Üretim Sürecindeki Yeri,İstihbarat Haberi Takip Yöntemleri,Polis adliye haberlerinin haber kaynakları,Ara Sınav,İstihbarat Muhabirliği ve Etik,Vilayet ve Belediye Haberleri,Sağlık Haberleri ve Takibi,İstihbarat Haberlerinin Yazım Teknikleri,Polis Adliye Haberlerinin Yazımı,Öğrenci Uygulaması,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İstihbarat ile ilgili unsurları analiz edebileceksiniz. 1 A
İstihbarat haber kaynaklarını takip edebilecektir. 1 A
Polis Adliye, Sağlık, Vali ve Belediye, Terör Haberlerini Yazım Tekniklerine Uygun Yazabilir. 1, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İstihbarat Haberciliği nedir?
2 İstihbarat Muhabirinin Genel Çerçevesi ve Kavramları
3 Medya İstihbarat Servisinin Yapısı
4 İstihbarat Muhabirinin Haber Üretim Sürecindeki Yeri
5 İstihbarat Haberi Takip Yöntemleri
6 Polis adliye haberlerinin haber kaynakları
7 Ara Sınav
8 İstihbarat Muhabirliği ve Etik
9 Vilayet ve Belediye Haberleri
10 Sağlık Haberleri ve Takibi
11 İstihbarat Haberlerinin Yazım Teknikleri
12 Polis Adliye Haberlerinin Yazımı
13 Öğrenci Uygulaması
14 Genel Sınav
Kaynaklar
Girgin, Atilla. Haber Yazmak, İstanbul: Der Yayınları, 2005. MEB, İstihbarat Gazeteciliği,Ankara,2011 Anadolu Ajansı yayınları, Muhabir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 2 10 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 147
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu