Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN YEŞİLOVA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN YEŞİLOVA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Siyasal düşünürleri tanımak, siyasal düşüncede ileri sürülen teorileri kavramak, analiz yapabilme ve hukuki bakış açısıyla karşılaştırmalar yapabilme gücünü kazanmak, siyasal düşünceleri algılayarak günümüz siyasal sistemleri açısından çıkarımlar yapabilmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Siyasi Düşünceler Tarihine Giriş ,Eski Yunan'da Siyasal-Sosyal-Kurumsal Yapı, Yöntem ve Teoriye Dair ,Eski Yunan Siyaset Felsefesi; Materyalist ve İdealist Felsefe, Sofistler ve Sokrates ,Roma’da Siyasal-Sosyal-Kurumsal Yapı, Yöntem ve Teoriye Dair ,Roma Siyasal Düşüncesi; Polybius, Çiçero ve Seneca ,Orta Çağda Siyasal-Sosyal-Kurumsal Yapı, Yöntem ve Teoriye Dair ,Orta Çağ Siyasal Düşüncesi; Aquinumlu Thomas ,Modern Dönemde Siyasal Sosyal Kurumsal Yapı, Yöntem ve Teoriye Dair ,Modern Dönemde Siyasal Değişim; Niccolo Machiavelli ,Modern Dönemde Bilimsel Dönüşüm; Kopernik, Bacon, Descartes ve Newton ,Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm; St. Simon, Fourier, Owen, Marx ,Postmodern Dönemde Siyasal, Sosyal, Kurumsal Yapı, Yöntem ve Teoriye Dair ,Postmodern Düşüncenin Öncüleri; Friedrich Nietzsche ve Sigmund Freud ,Fransız Devrimi: Ulus-Devlet; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel siyasal düşünceleri açıklayabilir
Siyasal düşüncelere ilişkin kavramları tanımlayabilir
Siyasal düşünceleri bir kronolojik mantık içerisinde ifade edebilir
Siyasal düşünceler tarihine yön veren kuramcıları anlayıp, çözümleyebilir
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Siyasi Düşünceler Tarihine Giriş
2 Eski Yunan'da Siyasal-Sosyal-Kurumsal Yapı, Yöntem ve Teoriye Dair
3 Eski Yunan Siyaset Felsefesi; Materyalist ve İdealist Felsefe, Sofistler ve Sokrates
4 Roma’da Siyasal-Sosyal-Kurumsal Yapı, Yöntem ve Teoriye Dair
5 Roma Siyasal Düşüncesi; Polybius, Çiçero ve Seneca
6 Orta Çağda Siyasal-Sosyal-Kurumsal Yapı, Yöntem ve Teoriye Dair
7 Orta Çağ Siyasal Düşüncesi; Aquinumlu Thomas
8 Modern Dönemde Siyasal Sosyal Kurumsal Yapı, Yöntem ve Teoriye Dair
9 Modern Dönemde Siyasal Değişim; Niccolo Machiavelli
10 Modern Dönemde Bilimsel Dönüşüm; Kopernik, Bacon, Descartes ve Newton
11 Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm; St. Simon, Fourier, Owen, Marx
12 Postmodern Dönemde Siyasal, Sosyal, Kurumsal Yapı, Yöntem ve Teoriye Dair
13 Postmodern Düşüncenin Öncüleri; Friedrich Nietzsche ve Sigmund Freud
14 Fransız Devrimi: Ulus-Devlet
Kaynaklar
Tunçay, M. 2010. Batı’ da Siyasal Düşünceler Tarihi 1: 2.Baskı, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları Ağaoğulları, M. A. (Editör) 2011.Sokrates’ten Jakobenlere Batı’ da Siyasal Düşünceler, İstanbul, İletişim Yayınları Ayferi GÖZE, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Yay., İstanbul 2017.Oktay UYGUN, Devlet Teorisi, 4. Baskı, İstanbul 2017.
Kışlalı, Ahmet Taner (2011), Siyaset Bilimi, Ankara: İmge Yayınevi Sander, Oral (2011), Siyasi Tarih: 1914-1994, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu