Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KAMERA VE ÇEKİM TEKNİKLERİ 1+2 2 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. OLGA UNTİLA KAPLAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Tevfik ŞENOL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gerek hobi gerek sanatsal çalıs?malarının yanı sıra mesleki film çalıs?malarında profesyonel bir bakış açısı kazandırma hedeflenmektedir. Ög?rencinin kendi sunum ve kısa filmlerini olus?turmalarını sag?layacak bilgi ve beceriyi sag?lamak dersin temel amacıdır. Tv ve Sinema sektörlerinde çalışacak öğrencilerin en temel teknik bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sinema tarihi, bas?langıç yılları. Sessiz sinema, renkli sinema. 1970’ler ve Video Sistemlere giris?. Sinema ve Tv yayıncılıg?ında kullanılar formatlar,1970’lerden çag?ımıza deg?is?en video teknikleri. Digital çag?. Kullanılan ekipmanlar ve gelis?en cihazlar...,Sinema ve Tv kameraları. 35 mm. film kameraları çalıs?ma prensipleri. Video Kameralar. Betacam sistemlerden Hard Drive kayıt sistemlerine geçis?. ,Video Kamera ile ilgili teknik bilgiler. Kamera seçimi. Standart kamera hareketleri...Pan, Tilt, optik kaydırma ve kullanım yerleri,Is?ık ekipmanları, temel ıs?ık kurulumu ve mantıg?ı. Atmosferdeki renk ısıları. White balance dengesi,Ses kaydı. Mikrofonlar. Çes?itlerine göre kullanım alanları. Uygulama ses alma teknikleri.,Video çekimde kullanılacak yan ekipmanlar. S?aryo, Kreyn, Jimmy Jeep tripod ve baby legler ile ilgili bilgilendirme. Nasıl ve ne s?ekilde kullanıldıklarına dair bilgiler,Film kameraları ve Video kameralarda kullanılacak lensler. Lensler ile ilgili genel bilgiler. Tele, macro ve genis? açı lenslerin kullanım amaçları ve yerleri.,Çekim tekniklerine giris?. Uygulamalı dersler. Stüdyo ve aktüel çekim ekipmanları ve setin hazırlanması,Belirlenen konu çerçevesinde yapılan çekimlerin, sınıfta tartıs?ılması, yanlıs? ve eksiklerin giderilmesi,Bir tanıtım filminin ög?renciler ile beraber hazırlanması. Konuk bir yönetmen ile filmin tartıs?ılması.,Sinematik hassasiyetler. Ünlü sinema yönetmenlerinin yarattıg?ı akımlar. Konuk bir yönetmen es?lig?inde Akira Kurusowa, Stanley Kucbik, Teo Angelapulos, Nikita Mihaylov, Steven Spielberg, Emir Kustirica , Kirstof Kiewslovski sinemasına bakıs?,Uygulamalı çekim günleri. Belirlenen konu gerekli ekipmanlar sag?lanarak ög?renciler tarafından çekim yapılacaktır. Bir gözlemci olarak hatalar dog?rular tartıs?ılacak. Bu ders açık havada yapılacaktır..,Uygulamalı çekim günleri. Belirlenen konu gerekli ekipmanlar sag?lanarak ög?renciler tarafından çekim yapılacaktır. Bir gözlemci olarak hatalar dog?rular tartıs?ılacak. Bu ders açık havada yapılacaktır.. ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kendi video çekimlerini, kısa filmlerinin; hem çekim as?amalarında hem de kurgu as?amasında gerekli uygulamayı yapabilecek. 1, 12, 8
Dig?er yandan dog?ru ekipman gerçekçi bir bakıs? açısıyla film olus?turmanın incelikleri ög?renen talebeler dıs?ardan yardım almadan kısa filmlerini, video kliplerini olus?turabilecek 1, 12, 8
Bir genel kültür birikimi olarak sinema, film endüstrisi ve gelis?en digital video unsurları ile ilgili donanımları tanımlayabilecek. 1, 12, 8
Is?ık, video kamera, ses ekipmanları sinematik lensler ile ilgili teknik aletlerin seçimi, satın alınması bütçe olus?turulması yorumlayabilecek 1, 12, 8
Video montajı , jenerik hazırlamak ile ilgili iMovie , Final Cut Pro X gibi softwarelerin kullanılması, en azından giris? seviyesinde kullanabilecektir. 1, 12, 8
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sinema tarihi, bas?langıç yılları. Sessiz sinema, renkli sinema. 1970’ler ve Video Sistemlere giris?. Sinema ve Tv yayıncılıg?ında kullanılar formatlar Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
2 1970’lerden çag?ımıza deg?is?en video teknikleri. Digital çag?. Kullanılan ekipmanlar ve gelis?en cihazlar... Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
3 Sinema ve Tv kameraları. 35 mm. film kameraları çalıs?ma prensipleri. Video Kameralar. Betacam sistemlerden Hard Drive kayıt sistemlerine geçis?. Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
4 Video Kamera ile ilgili teknik bilgiler. Kamera seçimi. Standart kamera hareketleri...Pan, Tilt, optik kaydırma ve kullanım yerleri Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
5 Is?ık ekipmanları, temel ıs?ık kurulumu ve mantıg?ı. Atmosferdeki renk ısıları. White balance dengesi Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
6 Ses kaydı. Mikrofonlar. Çes?itlerine göre kullanım alanları. Uygulama ses alma teknikleri. Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
7 Video çekimde kullanılacak yan ekipmanlar. S?aryo, Kreyn, Jimmy Jeep tripod ve baby legler ile ilgili bilgilendirme. Nasıl ve ne s?ekilde kullanıldıklarına dair bilgiler Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
8 Film kameraları ve Video kameralarda kullanılacak lensler. Lensler ile ilgili genel bilgiler. Tele, macro ve genis? açı lenslerin kullanım amaçları ve yerleri. Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
9 Çekim tekniklerine giris?. Uygulamalı dersler. Stüdyo ve aktüel çekim ekipmanları ve setin hazırlanması Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
10 Belirlenen konu çerçevesinde yapılan çekimlerin, sınıfta tartıs?ılması, yanlıs? ve eksiklerin giderilmesi Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
11 Bir tanıtım filminin ög?renciler ile beraber hazırlanması. Konuk bir yönetmen ile filmin tartıs?ılması. teorik bilgilerin pratiğe uygulanması
12 Sinematik hassasiyetler. Ünlü sinema yönetmenlerinin yarattıg?ı akımlar. Konuk bir yönetmen es?lig?inde Akira Kurusowa, Stanley Kucbik, Teo Angelapulos, Nikita Mihaylov, Steven Spielberg, Emir Kustirica , Kirstof Kiewslovski sinemasına bakıs? dünya sinematik gündemi takip edilmesi
13 Uygulamalı çekim günleri. Belirlenen konu gerekli ekipmanlar sag?lanarak ög?renciler tarafından çekim yapılacaktır. Bir gözlemci olarak hatalar dog?rular tartıs?ılacak. Bu ders açık havada yapılacaktır.. Final projesi çekimi
14 Uygulamalı çekim günleri. Belirlenen konu gerekli ekipmanlar sag?lanarak ög?renciler tarafından çekim yapılacaktır. Bir gözlemci olarak hatalar dog?rular tartıs?ılacak. Bu ders açık havada yapılacaktır.. Final projesi çekimi
Kaynaklar
1. Camera Obscura Sarah Kofman 2. Dijital Film Yapmak Mike Figgis 3. Dijital Video Yapımı Dale Newton 4. Dijital Video ve Sinema İlker Canikligil 5. Sinema Dersleri Sergei Einsenstein

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 7 3 21
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 10 3 30
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 145
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu