Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OSMANLI TARİHİ 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN YEŞİLOVA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN YEŞİLOVA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu ve yönetim süreci hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Osmanlı Devleti kuruluşu (1299-1451),Yükselme Dönemi Fatih Sultan Mehmet,II. Bayazid Dönemi (1481-1512) ,Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566) ,Osmanlı Sosyal, Kültürel, Eğitim ve Siyasi Kurumları,Osmanlı Devleti'nde Duraklama Dönemi 17.yy,Osmanlı'da önemli İstanbul ve Anadolu isyanları Osmanlı'da ıslahatlar,Osmanlı çökme ve dağılma dönemli (1807-1922),Osmanlı'da fkir hareketleri ( Osmanlıcılık, Türkçülük, Milliyetçilik, Ulusçuluk),Zararlı Cemiyetler ,Ermeni meselesi geçmişten günümüze,Türk - Ermeni İlişkileri, Türk - Yunan İlişkileri,Sorunlar ve Çözümleri: Mısır Meselesi, Boğazlar Sorunu ,Doğu Sorunu, Balkan Milliyetçiliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet ve anayasacılık hareketlerini ve II. Abdülhamit dönemi modernleşme hareketlerini eleştirebilmesi 1, 2, 3 A
Meşrutiyetle birlikte gelişen hareketleri, ülkenin kurtuluşunu amaç edinen cemiyetleşmeleri ve zararlı oluşumları irdeleyebilmesi 1, 2, 3 A
II. Meşrutiyet ve muhalefet hareketlerini sorgulayabilmesi 1, 2, 3 A
Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık ve Batıcılık gibi kurtuluş çaresi oluşumlarını tartışabilmesi 1, 2, 3 A
Zararlı cemiyetleri irdeleyebilmesi 1, 2, 3 A
19. yüzyılda, dünyada ve Osmanlı'da değişim ve gelişme hareketlerini aktarabilmesi 1, 2, 3 A
19. yüzyıl dünyasındaki gelişme ve değişimi aktarabilmesi 1, 2, 3 A
19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti' nde modernleşme çabalarını tartışabilmesi 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Osmanlı Devleti kuruluşu (1299-1451) Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
2 Yükselme Dönemi Fatih Sultan Mehmet Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
3 II. Bayazid Dönemi (1481-1512) Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
4 Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566) Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
5 Osmanlı Sosyal, Kültürel, Eğitim ve Siyasi Kurumları Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
6 Osmanlı Devleti'nde Duraklama Dönemi 17.yy Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
7 Osmanlı'da önemli İstanbul ve Anadolu isyanları Osmanlı'da ıslahatlar Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
8 Osmanlı çökme ve dağılma dönemli (1807-1922) Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
9 Osmanlı'da fkir hareketleri ( Osmanlıcılık, Türkçülük, Milliyetçilik, Ulusçuluk) Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
10 Zararlı Cemiyetler Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
11 Ermeni meselesi geçmişten günümüze
12 Türk - Ermeni İlişkileri, Türk - Yunan İlişkileri Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması
13 Sorunlar ve Çözümleri: Mısır Meselesi, Boğazlar Sorunu
14 Doğu Sorunu, Balkan Milliyetçiliği
Kaynaklar
1. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul. 2. Donalt Quataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922,İstanbul. 3. Erick Jan Zürcher, Moderleşen Türkiyenin Tarihi,İstanbul. 4. Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih, Filiz Kitabevi, İstanbul. 5. Bernard Lewis, Modern Türkiye?nin Doğuşu, Ankara. 6. Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İstanbul. 7. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, I ve III. Cilt, İstanbul. 8. Şükrü Hanioğlu, Osmanlı İttihat Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, İstanbul. 9. Halil İnalcık- Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat, Ankara
-Nutuk. -Atatürk'in Söylev ve Demeçleri I-III, Ankara, 1997. -Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu (Çev. Metin Kıratlı), Ankara, 1996.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu