Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİO HUKUK 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 21. Yüzyılda doğa bilimlerindeki gelişmelerin insan yaşamına yeni teknolojiler yoluyla uygulanabilme olasılığının yaratacağı toplumsal sorunları hukuksal boyutlarıyla değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders programı ve içeriği, bioetik-biohukuk tanımları ve farklılıkları, amaç ve beklentiler; Biohukuk nedir?,21. Yüzyılda doğa bilimlerindeki gelişmelerin insan yaşamına yeni teknolojiler yoluyla uygulanabilme olasılığının yaratabileceği sorunlar (1): İnsanın yeniden üretimi; kadın ve erkek; akrabalık düzeni; yaşam, sağlık ve ölüm; insan vücudu.,21. Yüzyılda doğa bilimlerindeki gelişmelerin insan yaşamına yeni teknolojiler yoluyla uygulanabilme olasılığının yaratabileceği sorunlar (2): Embriyo, embriyo üzerinde bilimsel çalışmalar, deneyler, uygulamalar; tüp bebek-tüp çocuk; insan kopyalama; cinsiyet değiştirme, cinsellik; kök hücreler ve kök hücre üzerinde bilimsel çalışmalar, deneyler, uygulamalar.,21. Yüzyılda doğa bilimlerindeki gelişmelerin insan yaşamına yeni teknolojiler yoluyla uygulanabilme olasılığının yaratabileceği sorunlar (3): Genler ve genom projesi; genlere müdahale; türler arası gen aktarımı; bilimsel araştırma, deney ve uygulamalar.,21. Yüzyılda doğa bilimlerindeki gelişmelerin insan yaşamına yeni teknolojiler yoluyla uygulanabilme olasılığının yaratabileceği sorunlar (4): Bioçeşitlilik ve soy arıtım değerlendirmesi.,21. Yüzyılda doğa bilimlerindeki gelişmelerin insan yaşamına yeni teknolojiler yoluyla uygulanabilme olasılığının yaratabileceği sorunların yerleşmiş hukuk sistemine, toplumsal yapılara ve devlet örgütlenmesine etkileri: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Telif Hakları Hukuku, Marka ve Patent Hukuku,,Hukuk alanında sorunlara çözüm arayışları ve önerileri (1): ‘insanlık’ ve ‘insan onuru’ temelinde çözüm.,Hukuk alanında sorunlara çözüm arayışları ve önerileri (2): İnsan hakları temelinde çözüm.,Hukuk alanında sorunlara çözüm arayışları ve önerileri (3): İnsanın evrimi temelinde çözüm.,Çözüm önerilerinin hukuk sistemimizdeki ‘kişi-eşya’ temel ayırımı açısından değerlendirilmesi.,Uluslararası hukukta öngörülen düzenlemeler: Uluslararası Sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları; değerlendirme,Türk Hukukundaki düzenlemeler; değerlendirme,Biohukuk ve küreselleşme : Uluslararası Biohukuk ve kültür,Biohukuk : Geleceğe köprü; yerleşik hukuk sisteminde revizyon mu, yeni bir hukuk sistemine geçişin sancılı süreci mi?; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilimdeki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin insan yaşamına uygulanmasıyla ortaya çıkacak sorunlar hakkında tahminde bulunabilecektir.. 1, 2, 3 A, C
Doğa bilimleriyle sosyal bilimler arasındaki etkileşimi anlatır. 1, 2, 3 A, C
Sorunların yerleşmiş hukuk sistemine, toplumsal yapılara ve devlet örgütlenmelerine etkilerini sorgular. 1, 2, 3 A, C
Biohukuk-bioetik tanımlarını ve farklılıklarını, amaç ve beklentileri değerlendirir. 1, 2, 3 A, C
Bilimdeki gelişmeler ve olası yeni teknolojiler hakkında tahminde bulunabilecektir. 1, 2, 3 A, C
Yeni teknolojilerin insanın yeniden üretimi, akrabalık sistemleri, yaşam, sağlık ve ölüm üzerine etkilerini anlatır. 1, 2, 3 A, C
Embriyo, embriyo üzerindeki bilimsel çalışmaları, deneyleri,uygulamaları; tüp bebek-tüp çocuk, insan kopyalama, cinsiyet değiştirme konularını değerlendirir. 1, 2, 3 A, C
Kök hücreler üzerindeki bilimsel çalışmaları, deneyleri ve uygulamaları sorgular. 1, 2, 3 A, C
Genetik alanındaki gelişmeleri değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A, C
Genlerin işlevini ve Genon projesini değerlendirir. 1, 2, 3 A, C
Genetik müdahaleleri, türler arası gen aktarımını sonuçlarıyla sorgular. 1, 2, 3 A, C
Bioçeşitliliği ve soy arıtımını anlatır. 1, 2, 3 A, C
Sorunlara hukuk alanında önerilen çözümleri değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A, C
İnsanlık, insan onuru, insan hakları, insanın evrimi temelinde geliştirilen çözümleri kişi-eşya temel ayırımı açısından değerlendirir. 1, 2, 3 A, C
Uluslararası ve ulusal hukuktaki hukuki düzenlemeleri, uluslararası ve ulusal yargı kararlarını anlatır. 1, 2, 3 A, C
Biohukukun yerleşik hukuk sisteminden yeni bir hukuk sistemine geçiş olmasını sorgular 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders programı ve içeriği, bioetik-biohukuk tanımları ve farklılıkları, amaç ve beklentiler; Biohukuk nedir?
2 21. Yüzyılda doğa bilimlerindeki gelişmelerin insan yaşamına yeni teknolojiler yoluyla uygulanabilme olasılığının yaratabileceği sorunlar (1): İnsanın yeniden üretimi; kadın ve erkek; akrabalık düzeni; yaşam, sağlık ve ölüm; insan vücudu.
3 21. Yüzyılda doğa bilimlerindeki gelişmelerin insan yaşamına yeni teknolojiler yoluyla uygulanabilme olasılığının yaratabileceği sorunlar (2): Embriyo, embriyo üzerinde bilimsel çalışmalar, deneyler, uygulamalar; tüp bebek-tüp çocuk; insan kopyalama; cinsiyet değiştirme, cinsellik; kök hücreler ve kök hücre üzerinde bilimsel çalışmalar, deneyler, uygulamalar.
4 21. Yüzyılda doğa bilimlerindeki gelişmelerin insan yaşamına yeni teknolojiler yoluyla uygulanabilme olasılığının yaratabileceği sorunlar (3): Genler ve genom projesi; genlere müdahale; türler arası gen aktarımı; bilimsel araştırma, deney ve uygulamalar.
5 21. Yüzyılda doğa bilimlerindeki gelişmelerin insan yaşamına yeni teknolojiler yoluyla uygulanabilme olasılığının yaratabileceği sorunlar (4): Bioçeşitlilik ve soy arıtım değerlendirmesi.
6 21. Yüzyılda doğa bilimlerindeki gelişmelerin insan yaşamına yeni teknolojiler yoluyla uygulanabilme olasılığının yaratabileceği sorunların yerleşmiş hukuk sistemine, toplumsal yapılara ve devlet örgütlenmesine etkileri: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Telif Hakları Hukuku, Marka ve Patent Hukuku,
7 Hukuk alanında sorunlara çözüm arayışları ve önerileri (1): ‘insanlık’ ve ‘insan onuru’ temelinde çözüm.
8 Hukuk alanında sorunlara çözüm arayışları ve önerileri (2): İnsan hakları temelinde çözüm.
9 Hukuk alanında sorunlara çözüm arayışları ve önerileri (3): İnsanın evrimi temelinde çözüm.
10 Çözüm önerilerinin hukuk sistemimizdeki ‘kişi-eşya’ temel ayırımı açısından değerlendirilmesi.
11 Uluslararası hukukta öngörülen düzenlemeler: Uluslararası Sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları; değerlendirme
12 Türk Hukukundaki düzenlemeler; değerlendirme
13 Biohukuk ve küreselleşme : Uluslararası Biohukuk ve kültür
14 Biohukuk : Geleceğe köprü; yerleşik hukuk sisteminde revizyon mu, yeni bir hukuk sistemine geçişin sancılı süreci mi?
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 62 62
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 121
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu