Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HUKUK VE KÜLTÜR 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Selman KARAKUL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Adem Ersin BAYRA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hukuk ve kültür ilişkisinin farklı yönleriyle değerlendirilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Hukuk ve Sosyal Teori,Hukuki Düşünce İçinde Hukuki Çoğulculuk,Hukuki Görüşlerin Sosyolojik Yorumu,Toplumun Hukuki Yönden Değerlendirilmesi,Hukuk Kültürü Kavramı,Kültür İçinde Hukukun Yeri,Hukuki İktibas ya da Resepsiyon,Sosyoloji ve Karşılaştırmalı Hukuk,Karşılaştırmalı Hukukta Yorum,Hukukun Medya ve Kamuoyundaki Algısı,Edebiyat ve Hukuk,Görsel Sanatlar ve Hukuk,Uygulamalı Sanatlar ve Hukuk,Sosyal Değişim Aracı Olarak Hukuk; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 14, 2, 3 A
1. Hukuk kuralları ile sosyal normlar arasındaki ilişkiyi analiz edebilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
1.1. Hukuk araştırmaları ile sosyal teori arasındaki ilişkiyi açıklar.
1.2. Hukuk düşüncesinde çoğulculuğu ortaya koyar.
1.3. Hukuki görüşlerin neden sosyolojik olarak yorumlanması gerektiğini tartışır.
1.4. Toplumu hukuki yönden değerlendirebilir.
2. Karşılaştırmalı hukuk ve kültür konularını değerlendirebilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
2.1. Hukuk kültürü kavramını tanımlar.
2.2. Hukukun kültür, kültürün de hukuk içindeki rolünü açıklar.
2.3. Hukukta iktibasın gerekli olup olmadığını tartışır.
3. Hukuk ve kültür kavramlarının farklı yönlerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
3.1. Hukukun medya ve kamuoyundaki algısını ortaya koyar.
3.2. Edebiyat, görsel sanatlar ve hukuk hakkında bilgi sahibi olur.
3.3. Hukuk ve uygulamalı sanatlar arasındaki ilişkiyi yorumlar.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hukuk ve Sosyal Teori
2 Hukuki Düşünce İçinde Hukuki Çoğulculuk
3 Hukuki Görüşlerin Sosyolojik Yorumu
4 Toplumun Hukuki Yönden Değerlendirilmesi
5 Hukuk Kültürü Kavramı
6 Kültür İçinde Hukukun Yeri
7 Hukuki İktibas ya da Resepsiyon
8 Sosyoloji ve Karşılaştırmalı Hukuk
9 Karşılaştırmalı Hukukta Yorum
10 Hukukun Medya ve Kamuoyundaki Algısı
11 Edebiyat ve Hukuk
12 Görsel Sanatlar ve Hukuk
13 Uygulamalı Sanatlar ve Hukuk
14 Sosyal Değişim Aracı Olarak Hukuk
Kaynaklar
Tek bir ders kitabı takip edilmeyecektir.
Roger Cotterrell, Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory, Aldershot, Ashgate Publishing, 2006. Steve Greenfield and Guy Osborn (Ed.), Readings in Law and Popular Culture, Abingdon, Routledge, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 5 35
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 8 16
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 124
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu