Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİRAS HUKUKU 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Emrah KULAKLI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Emrah KULAKLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Miras hukukuna ilişkin teorik bilgiye sahip olmak ve bu alandaki uygulamaya yönelik sorunların çözümü hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Miras Hukukunun Temel Kavramları,Yasal Mirasçılık ve Zümre Sistemi,Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyeti,Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Vasiyetname),Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Miras Sözleşmesi),Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarrufların Sona Ermesi,Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Mirasçı Atama),Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Belirli Mal Bırakma),Mirastan Feragat, Mirasçılıktan Çıkarma,Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu ve İptali,Saklı Pay,Tenkis, Denkleştirme,Mirasın Geçişi,Mirasın Paylaşılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Miras hukukunun temel kavramlarını, yasal mirasçılık ve zümre sistemini ifade edebilecektir. 1, 12, 2 A
1.1. Mirasçı, mirasbırakan, tereke kavramlarını açıklar 1, 12, 2 A
1.2. Yasal mirasçılığı anlatır 1, 12, 2 A
1.3. Zümre sistemini özetler 1, 12, 2 A
2. Ölüme bağlı tasarrufları tanıyabilecektir. 1, 12, 2 A
2.1. Şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufları açıklar 1, 12, 2 A
2.2. Maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufları açıklar 1, 12, 2 A
2.3. Ölüme bağlı tasarruf ehliyetini ayırt eder 1, 12, 2 A
2.4. Ölüme bağlı tasarrufların yorumu ve iptalini açıklar 1, 12, 2 A
3. Mirasın reddi, mirasın geçişi ve mirasın paylaşılmasını ayırt eder. 1, 12, 2 A
3.1. Mirasın reddini ifade eder 1, 12, 2 A
3.2. Mirasın geçişini açıklar 1, 12, 2 A
3.3. Mirasın paylaşılmasını ayırt eder 1, 12, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Miras Hukukunun Temel Kavramları
2 Yasal Mirasçılık ve Zümre Sistemi
3 Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyeti
4 Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Vasiyetname)
5 Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Miras Sözleşmesi)
6 Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarrufların Sona Ermesi
7 Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Mirasçı Atama)
8 Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Belirli Mal Bırakma)
9 Mirastan Feragat, Mirasçılıktan Çıkarma
10 Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu ve İptali
11 Saklı Pay
12 Tenkis, Denkleştirme
13 Mirasın Geçişi
14 Mirasın Paylaşılması
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Mustafa DURAL/Turgut ÖZ, Türk Özel Hukuku Cilt IV Miras Hukuku 10. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 43 43
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 154
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu