Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İSTANBUL: ŞEHİR VE TARİH 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET İPŞİRLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. MEHMET İPŞİRLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İçinde yaşadığı bir dünya kenti olan İstanbul'u geçmişi ve bugünü ile tanıtmaya çalışmak
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş: İstanbul ve tarihi üzerine bazı gözlemler: Bizans- Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemleri,İstanbul: Bir Türk İslam şehrinin doğuşu ve gelişmesi, İstanbul : İmparatorlar, Sultanlar, Bilginler, Şair ve Sanatkarlar şehri, İstanbul : Vakıf medeniyetin örnek şehri, İstanbul : Külliyeler şehri : Altı Külliye üzerine değerlendirmeler :Ayasofya – Fatih – Bayezid -Süleymaniye – Sultanahmet - Eyüp,İstanbul : Yerleşim ve Göç : Şehrin Beş bölgesi (Tarihi Yarımada, Üsküdar, Galata, Eyüp, Boğaziçi),İstanbul : Eğitim ve Eğitim Kurumları: Tanzimat öncesi, Tanzimat sonrası ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde eğitim ve Eğitim kurumları,İstanbul : Dini ve Tasavvufî hayat : Camiler-Kiliseler- Havralar ; Tekke ve dergahlar,Şehrin Kütüphaneleri,Dini ve Tasavvufi Yaşam: Camiler ve Dergahlar,İstanbul : İctimaî ve İktisadî hayat : İstanbul’da geçmişte ve günümüzdeki gündelik hayat üzerine gözlemler,İstanbul : Şehrin Yönetimi, İstanbul kadısı, şehremini ve Belediye Başkanı : Gıda ve yiyecek temini; Ulaşım : Ahmet Refik, İstanbul Hayatı’ndan okumalar,Edebiyat ve Şiirde İstanbul,istanbul'un eğlence HayatI,Evliya Çelebi'nin İstanbul'u,Batılı Seyyahların gözünde İstanbul İzlenimleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İstanbul tarihi ve coğrafyası hakkında genel kazanım sağlar 1, 2, 3 A
İstanbul'un Türk-İslam kentine dönüşmesini analiz eder 1, 10, 2, 3
Şehir ve Vakıf ilişki analiz edilir 1, 10, 2, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: İstanbul ve tarihi üzerine bazı gözlemler: Bizans- Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemleri
2 İstanbul: Bir Türk İslam şehrinin doğuşu ve gelişmesi
3 İstanbul : İmparatorlar, Sultanlar, Bilginler, Şair ve Sanatkarlar şehri
4 İstanbul : Vakıf medeniyetin örnek şehri
5 İstanbul : Külliyeler şehri : Altı Külliye üzerine değerlendirmeler :Ayasofya – Fatih – Bayezid -Süleymaniye – Sultanahmet - Eyüp
6 İstanbul : Yerleşim ve Göç : Şehrin Beş bölgesi (Tarihi Yarımada, Üsküdar, Galata, Eyüp, Boğaziçi)
7 İstanbul : Eğitim ve Eğitim Kurumları: Tanzimat öncesi, Tanzimat sonrası ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde eğitim ve Eğitim kurumları
8 İstanbul : Dini ve Tasavvufî hayat : Camiler-Kiliseler- Havralar ; Tekke ve dergahlar
9 Şehrin Kütüphaneleri
10 Dini ve Tasavvufi Yaşam: Camiler ve Dergahlar
11 İstanbul : İctimaî ve İktisadî hayat : İstanbul’da geçmişte ve günümüzdeki gündelik hayat üzerine gözlemler
12 İstanbul : Şehrin Yönetimi, İstanbul kadısı, şehremini ve Belediye Başkanı : Gıda ve yiyecek temini; Ulaşım : Ahmet Refik, İstanbul Hayatı’ndan okumalar
13 Edebiyat ve Şiirde İstanbul
14 istanbul'un eğlence HayatI
15 Evliya Çelebi'nin İstanbul'u
16 Batılı Seyyahların gözünde İstanbul İzlenimleri
Kaynaklar
İstanbul Tarihi ve Kültürü üzerine bazı makaleler; Kültür Başkenti İstanbul 2010; Şehir ve Kütür İstanbul 2012
Büyük İstanbul Tarihi, İSAM 2015; Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İlgili makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu