Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sunum Teknikleri, Siyaset Bilimi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özge DOĞUÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özge DOĞUÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yardımcı bir araç olarak bilgisayarı etkin bir şekilde kullanabilmeleri için, temel donanım, işletim sistemi ve ofis uygulamaları konusunda bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve Dersin Tanıtımı Ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Bilgisayar Tarihi ,Donanım ve Çevre Birimleri,Sayı Sistemleri,Bilgisayar İşletim Sistemleri,Bilgisayar Ağları ve İnternet,Sosyal Paylaşım Sistemlerinin Kullanımı,Web Tasarım,E-Ticaret,MS Word 2010,MS Excel 2010,MS Excel 2010,MS PowerPoint 2010,MS OneNote - MS Publisher 2010,Veritabanları ve MS Access 2010-Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi teknolojisi araçlarını tanır ve etkin bir biçimde kullanabilmesi 1, 13, 4, 6 A, F
Ofis programlarını kullanarak sunum hazırlar, sözcük işlemcileri kullanabilmesi 1, 13, 14, 2, 4, 6 A, F
Uluslararası literatüre erişebileceği kütüphane veri tabanı programlarını kullanabilmesi 1, 13, 4 A
Çağdaş bir birey ve meslek üyesi olmasını sağlayacak bilgi teknolojilerinin genel kültür bilgisine sahip olabilmesi 1, 13 A
Hesaplama, tablo ve veri grafikleri oluşturarak yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilmesi 1, 13, 4, 6 A, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Dersin Tanıtımı Ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Bilgisayar Tarihi 3. Kaynağın 2-20. sayfalarının incelenmesi
2 Donanım ve Çevre Birimleri 1.Kaynak 1-25. sayfalarının incelenmesi
3 Sayı Sistemleri 4. Kaynak 2-28. sayfalarının incelenmesi
4 Bilgisayar İşletim Sistemleri 1.Kaynak 43-301. sayfalarının incelenmesi
5 Bilgisayar Ağları ve İnternet 1.Kaynak 303-322. sayfalarının incelenmesi
6 Sosyal Paylaşım Sistemlerinin Kullanımı 3.Kaynak 138-161. sayfalarının incelenmesi
7 Web Tasarım 4. Kaynak 30-50. sayfalarının incelenmesi
8 E-Ticaret 4. Kaynak 140-163. sayfalarının incelenmesi
9 MS Word 2010 1.Kaynak 323-483 ve 2. Kaynak s. 37-75. sayfalarının incelenmesi
10 MS Excel 2010 1.Kaynak 485-636 ve 2.Kaynak 119-147 sayfalarının incelenmesi
11 MS Excel 2010 1.Kaynak 485-636 ve 2.Kaynak 119-147. sayfalarının incelenmesi
12 MS PowerPoint 2010 1.Kaynak 767-797. Ve 2.Kaynak 79-117. sayfalarının incelenmesi
13 MS OneNote - MS Publisher 2010 2.Kaynak 155-182. sayfalarının incelenmesi
14 Veritabanları ve MS Access 2010-Dersin Değerlendirilmesi 1.Kaynak 637-764. sayfalarının incelenmesi
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1. Yeni Başlayanlar için Bilgisayar (2011) (Windows 7-Office 2010)- Osman Gürkan- Nirvana Yayınları, Ekim (2. Baskı) 2.Microsoft Office 2010 Hızlı Bakış- Hayrettin Üçüncü- Morpa Ofset. 3.Temel Bilgi Teknolojileri I- (2015). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları 4.Temel Bilgi Teknolojileri II- (2013). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 30
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu