Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİLLETLERARASI HUKUK 6+0 6 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Uluslararası Mahkemeler ve Yargı Organları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Milletlerarası Hukukun temel kavramlarının, kaynaklarının, kurum ve uygulamalarının öğretilmesi, teorik temelli bilgiler ışığında güncel sorunların analizi yeteneğinin temel düzeyde kazandırılması.
Dersin İçeriği Bu ders; Milletlerarası Hukukun Gelişimi ve Temel Özellikleri,Milletlerarası Hukukun Kaynakları (Andlaşmalar),Milletlerarası Hukukun Kaynakları (Milletlerarası Örf ve Adet Kuralları),Milletlerarası Hukukun Kaynakları (Hukukun Genel İlkeleri, Yargı Kararları ve Doktrin, Kaynaklar Arasında Hiyerarşi ve Jus Jogens Kurallar),Milletlerarası Hukuk–İç Hukuk İlişkisi,Milletlerarası Sorumluluk Kavramı ve Devletin Sorumluluğu,Milletlerarası Hukukta Kişi Kavramı (Devletler, Devlet Niteliği Taşımayan İnsan Toplulukları, Milletlerarası Teşkilatlar, Bireyler) ve Tanıma,Devletin Kurucu Öğeleri ve Devlet Faaliyetlerinin Coğrafi Boyutu, Devletin Egemenliğine Yönelik Sınırlandırmalar (Devlet Dokunulmazlığı-Diplomasi ve Konsolosluk Dokunulmazlığı),Milletlerarası Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları (Diplomatik Yöntemler: Görüşme, Dostane Teşebbüs, Arabuluculuk, Soruşturma ve Uzlaştırma),Milletlerarası Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları (Hukuki Yöntemler: Hakemlik, Milletlerarası Adalet Divanı ve Diğer Yargı Organları),Milletlerarası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı ve BM Andlaşması,Milletlerarası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı ve BM Sistemi(Müdahale, İç Savaş, İnsani Müdahale ve Koruma Sorumluluğu ve Davet),Milletlerarası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı ve BM Sistemi (Meşru Müdafaa Hakkı ve BM Andlaşması),Milletlerarası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı ve BM Sistemi (BM Barışı Koruma Harekatı ve BM Andlaşması),Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi ve İlgili Hukuki Düzenlemeler,Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi ve İlgili Hukuki Düzenlemeler(Esas Hat, İçsular, Karasuları, Bitişik Bölge ve Açık Denizler),Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi ve İlgili Hukuki Düzenlemeler (Kıta Sahanlığı, Balıkçılık Bölgesi, Münhasır Ekonomik Bölge ve Açık Deniz Yatağı),Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi ve İlgili Hukuki Düzenlemeler (Deniz Alanlarının Sınırlandırılması ve Sınırlandırmada Uyulması Gereken İlkeler),İnsan Haklarının Milletlerarası Alanda Korunması,Silahlı Çatışmalar Hukuku (Silahlı Çatışma Türleri ve Tabi Oldukları Hukuki Düzenlemeler),Silahlı Çatışmalar Hukuku (Silahlı Çatışmaların Yürütülmesi, Durdurulması ve Sonlandırılması),Milletlerarası İnsancıl Hukuk,Milletlerarası Ceza Hukuku (Bireylerin Milletlerarası Cezai Sorumluluğu ve Milletlerarası Ceza Hukukunun Temel Özellikleri),Milletlerarası Ceza Hukuku (Milletlerarası Ceza Mahkemelerinin Kuruluşu ve Örnekleri),Milletlerarası Ceza Hukuku (Milletlerarası Ceza Mahkemesi ve Yargı Yetkisi),Milletlerarası Ceza Hukuku (Milletlerarası Suç Kategorileri: Savaş Suçları, İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar, Soykırım Suçu, Saldırı Suçu ve Diğer Milletlerarası Suçlar),Tartışma ve Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Milletlerarası Hukukun temel kavramlarını değerlendirebilecektir. 1
1.1. Milletlerarası hukukun ilkelerini açıklar. 1
1.2. Milletlerarası hukukun kaynaklarını tanır. 1
1.3. Milletlerarası hukuk-iç hukuk ilişkisi saptar. 1, 10, 12
2. Birleşmiş Milletlerin temel yapısını değerlendirebilecektir. 1
2.1. BM antlaşmasını tanır. 1
2.2. BM Genel Kurulunu tanır. 1
2.3. BM Güvenlik Konseyini tanır. 1
3. Temel bilgiler ve güncel değerlendirmeler ışığında güncel sorunları değerlendirebilecektir. 10, 12, 2, 3 A
3.1. Deniz alanlarının hukuki rejimini açıklar. 1
3.2. Milletlerarası ceza hukukunu tanır. 1
3.3. Milletlerarası insancıl hukuku tanır. 1
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Milletlerarası Hukukun Gelişimi ve Temel Özellikleri
2 Milletlerarası Hukukun Kaynakları (Andlaşmalar)
3 Milletlerarası Hukukun Kaynakları (Milletlerarası Örf ve Adet Kuralları)
4 Milletlerarası Hukukun Kaynakları (Hukukun Genel İlkeleri, Yargı Kararları ve Doktrin, Kaynaklar Arasında Hiyerarşi ve Jus Jogens Kurallar)
5 Milletlerarası Hukuk–İç Hukuk İlişkisi
6 Milletlerarası Sorumluluk Kavramı ve Devletin Sorumluluğu
7 Milletlerarası Hukukta Kişi Kavramı (Devletler, Devlet Niteliği Taşımayan İnsan Toplulukları, Milletlerarası Teşkilatlar, Bireyler) ve Tanıma
8 Devletin Kurucu Öğeleri ve Devlet Faaliyetlerinin Coğrafi Boyutu
9 Devletin Egemenliğine Yönelik Sınırlandırmalar (Devlet Dokunulmazlığı-Diplomasi ve Konsolosluk Dokunulmazlığı)
10 Milletlerarası Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları (Diplomatik Yöntemler: Görüşme, Dostane Teşebbüs, Arabuluculuk, Soruşturma ve Uzlaştırma)
11 Milletlerarası Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları (Hukuki Yöntemler: Hakemlik, Milletlerarası Adalet Divanı ve Diğer Yargı Organları)
12 Milletlerarası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı ve BM Andlaşması
13 Milletlerarası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı ve BM Sistemi(Müdahale, İç Savaş, İnsani Müdahale ve Koruma Sorumluluğu ve Davet)
14 Milletlerarası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı ve BM Sistemi (Meşru Müdafaa Hakkı ve BM Andlaşması)
15 Milletlerarası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı ve BM Sistemi (BM Barışı Koruma Harekatı ve BM Andlaşması)
16 Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi ve İlgili Hukuki Düzenlemeler
17 Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi ve İlgili Hukuki Düzenlemeler(Esas Hat, İçsular, Karasuları, Bitişik Bölge ve Açık Denizler)
18 Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi ve İlgili Hukuki Düzenlemeler (Kıta Sahanlığı, Balıkçılık Bölgesi, Münhasır Ekonomik Bölge ve Açık Deniz Yatağı)
19 Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi ve İlgili Hukuki Düzenlemeler (Deniz Alanlarının Sınırlandırılması ve Sınırlandırmada Uyulması Gereken İlkeler)
20 İnsan Haklarının Milletlerarası Alanda Korunması
21 Silahlı Çatışmalar Hukuku (Silahlı Çatışma Türleri ve Tabi Oldukları Hukuki Düzenlemeler)
22 Silahlı Çatışmalar Hukuku (Silahlı Çatışmaların Yürütülmesi, Durdurulması ve Sonlandırılması)
23 Milletlerarası İnsancıl Hukuk
24 Milletlerarası Ceza Hukuku (Bireylerin Milletlerarası Cezai Sorumluluğu ve Milletlerarası Ceza Hukukunun Temel Özellikleri)
25 Milletlerarası Ceza Hukuku (Milletlerarası Ceza Mahkemelerinin Kuruluşu ve Örnekleri)
26 Milletlerarası Ceza Hukuku (Milletlerarası Ceza Mahkemesi ve Yargı Yetkisi)
27 Milletlerarası Ceza Hukuku (Milletlerarası Suç Kategorileri: Savaş Suçları, İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar, Soykırım Suçu, Saldırı Suçu ve Diğer Milletlerarası Suçlar)
28 Tartışma ve Genel Tekrar
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Prof.Dr. Yusuf Aksar, Teori ve Uygulamada Uluslararası Hukuk I-II, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016. Prof.Melda Sur, Uluslararası Hukukun Temel Esasları, Beta, İstanbul, 2015. Prof. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 28 3 84
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 28 1 28
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 34 68
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 235
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu