Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TİCARET HUKUKU 6+0 6 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Salih Önder YEŞİLTEPE
Dersi Verenler Doç.Dr. Salih Önder YEŞİLTEPE, Dr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL, Dr.Öğr.Üye. Harun ERYİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ticaret Hukuku dersinin amacı, ticari faaliyetleri düzenleyen kuralları ve kurumları öğretmek; bu çerçevede ticaret hukukunun genel ilkelerini ve teorilerini detaylı olarak incelenmek, ticaret hukukuna ilişkin ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulamasını örneklerle göstererek problemleri çözebilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ticari İşletme Hukukuna Giriş,Ticari İş ve Ticari işe Bağlı Sonuçlar,Ticari İşletmenin Devri,Ticari İşletmenin Rehni,Tacir,Tacir Sıfatının Hüküm ve Sonuçları,Bağımlı Tacir Yardımcıları,Bağımsız Tacir Yardımcıları,Ticaret Sicili,Ticaret Unvanı,İşletme Adı,Haksız Rekabet,Haksız Rekabet,Ticari Defterler,Cari Hesap,Şirketler Hukukuna Giriş,Adi Şirket,Ticaret Şirketlerinin Genel Hükümleri,Kollektif Şirketler,Komandit Şirketler,Anonim Şirketin Temel Nitelikleri ve Kuruluşu,Yönetim Kurulu,Denetim ve Hesaplar,Genel Kurul,Genel Kurul Kararlarının Sakatlık Halleri,Esas Sözleşme Değişiklikleri,Pay Sahibinin Hakları ve Borçları,Sona Erme ve Tasfiye,Anonim Şirketlerde Menkul Kıymetler Anonim Şirketlerde Hukuki ve Cezai Sorumluluk; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 12, 18, 2 A
1-Ticaret hukukuna ilişkin hükümleri yorumlayarak, sorunları çözebilme yeteneğine sahip olabilecektir. 1, 12, 18, 2 A
2-Genel ilke ve kavramları kullanabilme, somut olaylara uygulayabilme yeteneğine sahip olabilecektir. 1, 12, 18, 2 A
3-Ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemleri kavrayabilecek, öngörebilecek ve çözebilecek bilgiye sahip olabilecektir. 1, 12, 18, 2 A
4-Ticari işletme, ticari iş, tacir, şirket, kavramlarını ve bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan işlemleri anlayabilme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olabilecektir. 1, 12, 18, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ticari İşletme Hukukuna Giriş
2 Ticari İş ve Ticari işe Bağlı Sonuçlar
3 Ticari İşletmenin Devri
4 Ticari İşletmenin Rehni
5 Tacir
6 Tacir Sıfatının Hüküm ve Sonuçları
7 Bağımlı Tacir Yardımcıları
8 Bağımsız Tacir Yardımcıları
9 Ticaret Sicili
10 Ticaret Unvanı
11 İşletme Adı
12 Haksız Rekabet
13 Haksız Rekabet
14 Ticari Defterler
15 Cari Hesap
16 Şirketler Hukukuna Giriş
17 Adi Şirket
18 Ticaret Şirketlerinin Genel Hükümleri
19 Kollektif Şirketler
20 Komandit Şirketler
21 Anonim Şirketin Temel Nitelikleri ve Kuruluşu
22 Yönetim Kurulu
23 Denetim ve Hesaplar
24 Genel Kurul
25 Genel Kurul Kararlarının Sakatlık Halleri
26 Esas Sözleşme Değişiklikleri
27 Pay Sahibinin Hakları ve Borçları,Sona Erme ve Tasfiye
28 Anonim Şirketlerde Menkul Kıymetler Anonim Şirketlerde Hukuki ve Cezai Sorumluluk
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
-Ticari İşletme Hukuku, Ali Bozer, Bankacılık ve Ticaret H. Araş. E , 2013. -Ticari İşletme Hukuku, Mehmet BAHTİYAR, Beta Yayıncılık 2013. -Ticari İşletme Hukuku, Hayrettin Çağlar, Mehmet Özdamar, Rıza Ayhan, Yetkin Yayıncılık, 2012. -Ticari İşletme Hukuku, Hamdi Yasaman, Reha Poroy, Vedat Yayıncılık 2012. -Ortaklıklar Hukuku, Oruç Hami Şener, Seçkin Yayıncılık 2012. -Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku , Ünal Tekinalp, Vedat Yayıncılık 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 28 3 84
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 28 1 28
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 34 68
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 235
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu